mozilla
Wyniki wyszukiwania

  nsIConsoleService

  Podsumowanie

  Usługa konsoli to back-end dla narzędzia Konsola błędów, dostępnym w każdej aplikacji Mozilli. Wykorzystywany jest do wypisywania różnych wiadomości, ostrzeżen i błędów oraz do ich pobierania.

  Definicja interfejsu: xpcom/base/nsIConsoleService.idl Identyfikator kontraktu: @mozilla.org/consoleservice;1

  Interfejs ten nie został zamrożony i może ulec zmianie w przyszłości (błąd 228205).

  Przykłady

  Zapisywanie prostej wiadomości w dzienniku

  Typowe zastosowanie to zapisywanie wiadomości do konsoli:

  function LOG(msg) {
   var consoleService = Components.classes["@mozilla.org/consoleservice;1"]
                   .getService(Components.interfaces.nsIConsoleService);
   consoleService.logStringMessage(msg);
  }
  

  Alternatywne metody to m. in. Components.utils.reportError i dump().

  Zapisywanie do dziennika wiadomości z dodatkowymi informacjami

  Aby dołączyć inne informacje, takie jak plik żródłowy i numer linii, konieczne jest skorzystanie z bardziej skomplikowanego kodu:

  function myLogToConsole(aMessage, aSourceName, aSourceLine, aLineNumber, 
              aColumnNumber, aFlags, aCategory)
  {
   var consoleService = Components.classes["@mozilla.org/consoleservice;1"]
                   .getService(Components.interfaces.nsIConsoleService);
   var scriptError = Components.classes["@mozilla.org/scripterror;1"]
                 .createInstance(Components.interfaces.nsIScriptError);
   scriptError.init(aMessage, aSourceName, aSourceLine, aLineNumber, 
            aColumnNumber, aFlags, aCategory);
   consoleService.logMessage(scriptError);
  }
  
  • aMessage — tekst do zapisania w dzienniku. Parametr wymagany.
  • aSourceName — adres URL pliku z błędem. W konsoli będzie to odnośnik, więc powinien to być prawdziwy adres URL. Można także przekazać wartość null, jeśli wskazanie pliku żródła nie jest potrzebne/możliwe.
  • aSourceLine — linia #aLineNumber z pliku aSourceName. Za dostarczenie tej linii odpowiada programista. Można także przekazać null, wówczas linia żródła nie zostanie wyświetlona w konsoli błędów.
  • aLineNumber i aColumnNumber — określa dokładne położenie błędu. aColumnNumber wykorzystywany jest do wskazania strzałką problematycznego znaku.
  • aFlags — jedna z flag określonych w nsIScriptError. W momencie tworzenia tego artykułu dostępnymi wartościami były: nsIScriptError.errorFlag = 0, nsIScriptError.warningFlag = 1, nsIScriptError.exceptionFlag = 2 i nsIScriptError.strictFlag = 4.
  • aCategory — tekst określający rodzaj kodu, który spowodował dany błąd. Istnieje kilka kategorii, ale nie ma jednego miejsca, w którym można by znależć je wszystkie. Mamy nadzieję, że kiedyś znajdą się w <tt>nsIScriptError.idl</tt>.tlumaczyc to?

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Marcoos
  Ostatnia aktualizacja: Marcoos,