default

Słowo kluczowe default  może być użyte w języku JavaScript w dwóch sytuacjach: w instrukcji switch lub instrukcji export.

Składnia

W instrukcji switch:

switch (wyrażenie) {
 case wartość1:
  //Instrukcje wykonywane kiedy wartość1 zgadza się z wartością wyrażenia
  [break;]
 default:
  //Instrukcje wykonywane kiedy żadna z wartości nie zgadza się z wartością wyrażenia
  [break;]
}

Z instrukcją export:

export default nazwaN 

Opis

Po więcej szczegółów zobacz strony instrukcji

Przykłady

Użycie default w instrukcji switch

W poniższym przykładzie, jeśli expr przyjmie wartość "Pomarańcze" lub "Jabłka", program dopasuje tę wartość odpowiednio do przypadków (case) "Pomarańcze" i "Jabłka" oraz wykona odpowiednie instrukcje. Słowo kluczowe default zostanie użyte w każdym innym przypadku i pozwoli na wykonanie odpowiedających mu instrukcji.

switch (expr) {
 case 'Pomarańcze':
  console.log('Pomarańcze kosztują 3.29 zł za kilogram.');
  break;
 case 'Jabłka':
  console.log('Jabłka kosztują 1.59 zł za kilogram.');
  break;
 default:
  console.log('Przepraszamy, ' + expr + ' niestety się skończyły.');
}

Użycie default z export

Jeśli chcesz wyeksportować pojednynczą wartość lub potrzebujesz tzw. fallback value dla modułu, może szostać zastosowany domyślny eksport (default export)

// module "my-module.js"
let cube = function cube(x) {
 return x * x * x;
};
export default cube;

Wtedy, w innym skrypcie, domyślnie wyeksportowana wartość będzie bezpośrednio zaimportowana:

// module "another-module.js"
import cube from 'my-module'; //"default export" pozwala na napisanie "import cube", zamiast "import cube from 'my-module'"
console.log(cube(3)); // 27

Specyfikacje

Specyfikacja Status Komentarz
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'switch statement' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Exports' in that specification.
Standard  
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'switch statement' in that specification.
Living Standard  
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Exports' in that specification.
Living Standard  

Wsparcie przeglądarek

No compatibility data found for javascript.statements.default.
Check for problems with this page or contribute missing data to mdn/browser-compat-data.

Zobacz też