Operatory przypisania

Podsumowanie

Operator przypisania przypisuje wartość swego prawego operandu do operandu lewego.

Podstawowy operator przypisania to znak równości (=), który przypisuje wartość prawego operandu do lewego. To znaczy, że x = y przypisuje wartość zmiennej y do zmiennej x. Pozostałe operatory przypisania to zwykle skróty dla operacji standardowych, jak w poniższej tabeli.

Operator skrócony Znaczenie
x += y x = x + y
x -= y x = x - y
x *= y x = x * y
x /= y x = x / y
x %= y x = x % y
x <<= y x = x << y
x >>= y x = x >> y
x >>>= y x = x >>> y
x &= y x = x & y
x ^= y x = x ^ y
x |= y x = x | y