Słowa zarezerwowane

 

Słowa zarezerwowane nie mogą być używane jako nazwy zmiennych, funkcji, metod ani obiektów języka JavaScript. Niektóre z nich są słowami kluczowymi języka JavaScript, inne zarezerwowano do przyszłych zastosowań.

 • abstract
 • boolean
 • break
 • byte
 • case
 • catch
 • char
 • class
 • const
 • continue
 • debugger
 • default
 • delete
 • do
 • double
 • else enum export extends false final finally float for function goto if implements import in
 • instanceof int interface long native new null package private protected public return short static super
 • switch synchronized this throw throws transient true try typeof var void volatile while with