RegExp.prototype

Podsumowanie

Reprezentuje prototyp obiektów danej klasy. Pozwala na dodawanie własności i metod do wszystkich instancji tej klasy.

Własności

Zauważ, że niektóre własności obiektu RegExp mają dwie nazwy: długą i krótką (Perlową). Obydwie nazwy zawsze odwołują się do tej samej wartości. Perl jest językiem programowania, z którego uformowały się wyrażenia regularne JavaScriptu.

RegExp.prototype.constructor
Określa funkcję, która tworzy prototyp obiektu.
RegExp.prototype.flags (en-US) This is an experimental API that should not be used in production code.
A string that contains the flags of the RegExp object.
RegExp.prototype.global
Czy przeszukiwać cały ciąg w poszukiwaniu wszystkich możliwych dopasowań czy tylko w poszukiwaniu pierwszego.
RegExp.prototype.ignoreCase
Czy ignorować wielkość liter podczas wyszukiwania.
RegExp.prototype.multiline (en-US)
Czy w ciągach z wieloma liniami, szukać w wielu liniach.
RegExp.prototype.source
Tekst wzoru.
RegExp.prototype.sticky (en-US) This is an experimental API that should not be used in production code.
Whether or not the search is sticky.
RegExp.prototype.unicode (en-US) This is an experimental API that should not be used in production code.
Whether or not Unicode features are enabled.

Metody

RegExp.prototype.compile() (en-US) This deprecated API should no longer be used, but will probably still work.
(Re-)compiles a regular expression during execution of a script.
RegExp.prototype.exec()
Uruchamia wyszukiwanie dopasowania w ciągu podanym poprzez parametr tej metody.
RegExp.prototype.test()
Testuje dopasowanie w ciągu podanym poprzez parametr tej metody.
RegExp.prototype.toSource() This API has not been standardized.
Zwraca literał obiektu reprezentujący podany obiekt; możesz użyć tej wartości do utworzenia nowego obiektu. Przesłania metodę Object.toSource.
RegExp.prototype.toString()
Zwraca ciąg znaków reprezentujący podany obiekt. Przesłania metodę Object.toString.