RangeError.prototype

Właściwość RangeError.prototype reprezentuje prototyp konstuktora RangeError.

Property attributes of RangeError.prototype
Writable no
Enumerable no
Configurable no

Opis 

Wszystkie instancje RangeError dziedziczą z prototyup RangeError. Możesz użyć prototypu, by dodać właściwości lub metody do wszystkich instancji.

Właściwości

RangeError.prototype.constructor
Funkcja, która tworzy prototyp instancji.
RangeError.prototype.message
Wiadomość błędu. Chociaż specyfikacja ECMA-262 mówi,  że RangeError powinien dostarczyć swoją własną właściwość message, w SpiderMonkey, dziedziczy z Error.prototype.message.
RangeError.prototype.name
Nazwa błędu, dziedziczona z Error.
RangeError.prototype.fileName
Ścieżka do pliku, w którym wywołany został błąd. Dziedziczone z Error.
RangeError.prototype.lineNumber
Numer linii, gdzie wywołany został błąd. Dziedziczone z Error.
RangeError.prototype.columnNumber
Numer kolumny w linii, gdzie wywołany został błąd. Dziedziczone z Error.
RangeError.prototype.stack
Ślad stosu. Dziedziczone z Error.

Metody

Chociaż prototyp RangeError nie zawiera metod jako taki, instancja RangeError dziedziczy pewne metody z łańcucha prototypów.

Specyfikacje

Specification Status Comment
ECMAScript 3rd Edition (ECMA-262) Standard Initial definition.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'NativeError.prototype' in that specification.
Standard Defined as NativeError.prototype.
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'NativeError.prototype' in that specification.
Standard Defined as NativeError.prototype.

Kompatybilność z przeglądarkami

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Bazowe wsparcie (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Feature Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Bazowe wsparcie (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Zobacz także