Error.prototype

Właściwość Error.prototype reprezentuje prototyp dla konstruktora Error.

Property attributes of Error.prototype
Writable no
Enumerable no
Configurable no

Opis

Wszystkie instancje klasy Error oraz instancje non-generic errors dziedziczą po Error.prototype. As with all constructor functions, you can use the prototype of the constructor to add properties or methods to all instances created with that constructor.

Właściwości

Właściwości standardowe

Error.prototype.constructor
Określa funkcję tworzącą instancję prototypu.
Error.prototype.message
Wiadomość błędu.
Error.prototype.name
Nazwa błędu.

Rozszerzenia zależne od dostawcy

Niestandardowy

This feature is non-standard and is not on a standards track. Do not use it on production sites facing the Web: it will not work for every user. There may also be large incompatibilities between implementations and the behavior may change in the future.

Microsoft

Error.prototype.description
Opis błędu. Podobne do message.
Error.prototype.number
Numer błędu.

Mozilla

Error.prototype.fileName
Ścieżka do pliku, w którym wywołany został wyjątek.
Error.prototype.lineNumber
Numer linijki w pliku, która wywołała wyjątek.
Error.prototype.columnNumber
Numer znaku w wierszu, w którym został wywołany wyjątek.
Error.prototype.stack
Stack trace.

Metody

Error.prototype.toSource() This API has not been standardized.
Zwraca łańcuch znaków zawierający źródło wybranego obiektu Error; możesz użyć tej. Overrides the Object.prototype.toSource() method.
Error.prototype.toString()
Zwraca ciąg znaków reprezentujący wybrany obiekt. Nadpisuje metodę Object.prototype.toString().

Specyfikacja

Specification Status Comment
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Początkowa definicja. Zaimplementowana w JavaScript 1.1.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Error' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Error' in that specification.
Standard  
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Error' in that specification.
Living Standard  

Kompatybilność

No compatibility data found for javascript.builtins.Error.prototype.
Check for problems with this page or contribute missing data to mdn/browser-compat-data.

Zobacz też