Date.prototype

Podsumowanie

Reprezentuje prototyp dla tej klasy. Można używać prototypu do dodawania własności lub metod wszystkim instancjom klasy. Aby uzyskać więcej informacji o prototypach, zobacz Function.prototype (en-US).

Własności

Date.prototype.constructor
Określa funkcję, która tworzy prototyp obiektu.
Properties inherited from Object:

Metody

Date.prototype.getDate()
Zwraca dzień miesiąca dla określonej daty, stosownie do czasu lokalnego.
Date.prototype.getDay()
Zwraca dzień tygodnia dla określonej daty stosownie do czasu lokalnego.
Date.prototype.getFullYear()
Zwraca rok określonej daty stosownie do czasu lokalnego.
Date.prototype.getHours()
Zwraca godzinę określonej daty stosownie do czasu lokalnego.
Date.prototype.getMilliseconds()
Zwraca milisekundy określonej daty stosownie do czasu lokalnego.
Date.prototype.getMinutes()
Zwraca minuty w określonej dacie czasu lokalnego.
Date.prototype.getMonth()
Zwraca miesiąc w określonej dacie czasu lokalnego.
Date.prototype.getSeconds()
Zwraca sekundy określone w dacie stosownie do czasu lokalnego.
Date.prototype.getTime()
Zwraca wartość numeryczną przesyłając czas określonej daty stosownie do czasu lokalnego.
Date.prototype.getTimezoneOffset()
Zwraca czas przesunięcia wg strefy czasowej dla aktualnego czasu lokalnego. .
Date.prototype.getUTCDate()
Zwraca dzień (date) miesiąca określonej daty stosownie do czasu uniwersalnego.
Date.prototype.getUTCDay()
Zwraca dzień tygodnia określone w dacie stosownie do czasu uniwersalnego.
Date.prototype.getUTCFullYear()
Zwraca rok określony w dacie stosownie do czasu uniwersalnego.
Date.prototype.getUTCHours()
Zwraca godziny określone w dacie stosownie do czasu uniwersalnego.
Date.prototype.getUTCMilliseconds()
Zwraca milisekundy określone w dacie stosownie do czasu uniwersalnego.
Date.prototype.getUTCMinutes()
Zwraca minuty określone w dacie stosownie do czasu uniwersalnego.
Date.prototype.getUTCMonth()
Zwraca nazwę miesięcy określone w dacie stosownie do czasu uniwersalnego.
Date.prototype.getUTCSeconds()
Zwraca sekundy określonej daty stosownie do czasu uniwersalnego.
Date.prototype.getYear() This deprecated API should no longer be used, but will probably still work.
Zwraca rok określonej daty stosownie do czasu lokalnego.
Date.prototype.setDate()
Ustawia dzień miesiąca dla określonej daty stosownie do czasu lokalnego.
Date.prototype.setFullYear()
Ustawia pełny rok dla określonej daty stosownie do czasu lokalnego.
Date.prototype.setHours()
Ustawia godziny dla określonej daty stosownie do czasu lokalnego.
Date.prototype.setMilliseconds()
Ustawia milisekundy dla określonej daty stosownie do czasu lokalnego.
Date.prototype.setMinutes()
Ustawia minuty dla określonej daty stosownie do czasu lokalnego.
Date.prototype.setMonth()
Ustawia nazwę miesiąca dla określonej daty stosownie do czasu lokalnego.
Date.prototype.setSeconds()
Ustawia sekundy dla określonej daty stosownie do czasu lokalnego.
Date.prototype.setTime()
Ustawia wartość obiektu Date stosownie do czasu lokalnego.
Date.prototype.setUTCDate()
Ustawia dzień miesiąca dla określonej daty stosownie do czasu uniwersalnego.
Date.prototype.setUTCFullYear()
Ustawia pełen rok dla określonej daty stosownie do czasu uniwersalnego.
Date.prototype.setUTCHours()
Ustawia godzinę dla określonej daty stosownie do czasu uniwersalnego.
Date.prototype.setUTCMilliseconds()
Ustawia milisekundy dla określonej daty stosownie do czasu uniwersalnego.
Date.prototype.setUTCMinutes()
Ustawia minuty dla określonej daty stosownie do czasu uniwersalnego.
Date.prototype.setUTCMonth()
Ustawia miesiąc dla określonej daty stosownie do czasu uniwersalnego.
Date.prototype.setUTCSeconds()
Ustawia sekundy dla określonej daty stosownie do czasu uniwersalnego.
Date.prototype.setYear() This deprecated API should no longer be used, but will probably still work.
Ustawia rok dla określonej daty stosownie do czasu lokalnego.
Date.prototype.toGMTString() This deprecated API should no longer be used, but will probably still work.
Konwertuje datę na łańcuch znaków, używając konwencji czasu GMT.
Date.prototype.toLocaleString()
Konwertuje datę na łańcuch znaków (string), używając aktualnej lokalnej konwencji. Przesłania metodę Object.prototype.toLocaleString().
Date.prototype.toLocaleDateString()
Zwraca datę (bez godziny) z obiektu Date jako ciąg znaków z wykorzystaniem lokalnych konwencji.
Date.prototype.toLocaleTimeString()
Zwraca godzinę (bez daty) z obiektu Date jako ciąg znaków z wykorzystaniem lokalnych konwencji.
Date.prototype.toSource() This API has not been standardized.
Zwraca obiekt literału reprezentujący określony obiekt Date; możesz użyć tej wartości do tworzenia nowych obiektów. Przesłania metodę Object.prototype.toSource().
Date.prototype.toString()
Zwraca łańcuch znaków, reprezentujący określony obiekt Date. Przesłania metodę Object.prototype.toString().
Date.prototype.toUTCString()
Konwertuje datę na łańcuch znaków, używając do konwencji czasu uniwersalnego.
Date.prototype.valueOf()
Zwraca wartość prostą obiektu Date. Przesłania metodę Object.prototype.valueOf().