constructor

Podsumowanie

Zwraca referencję do funkcji Date, która tworzy prototyp instancji. Należy pamiętać, że wartość tej własności jest referencją do samej funkcji, nie zaś łańcuchem znaków zawierającym nazwę funkcji.

Własność obiektu: Date
Zaimplementowane w: JavaScript 1.1, NES 2.0
Wersja ECMA: ECMA-262

Opis

Zobacz Object.constructor.