Boolean.prototype

Podsumowanie

Reprezentuje prototyp konstruktora Boolean.

Opis

Instancje Boolean dziedziczą z Boolean.prototype. Możesz użyć obiektu prototypu konstruktora, by dodać własności lub metody do wszystkich instancji Boolean.

Własności

Boolean.prototype.constructor
Zwraca funkcję, która tworzy instancję prototypu. Jest to domyślnie funkcja Boolean.
Properties inherited from Object:

Metody

Boolean.prototype.toSource() This API has not been standardized.
Zwraca ciąg zawierający źródło obiektu Boolean; możesz użyć tego ciągu, by stworzyć równoważny obiekt. Przesłania metodę Object.prototype.toSource().
Boolean.prototype.toString()
Zwraca ciąg "true" albo "false", zależnie od wartości obiektu. Przesłania metodę Object.prototype.toString().
Boolean.prototype.valueOf()
Zwraca prostą wartość obiektu Boolean. Przesłania metodę Object.prototype.valueOf().