O tym przewodniku

JavaScript jest międzyplatformowym, zorientowanym obiektowo językiem skryptowym. Poniższy przewodnik tłumaczy wszystko, co powinieneś wiedzieć abyś mógł posługiwać się JavaScriptem.

Nowe opcje w JavaScripcie

 

 

Co już powinieneś wiedzieć

Ten przewodnik zakłada że masz poniższe podstawy:

  • Ogólna wiedza o Internecie i sieci WWW.
  • Dobra znajomość HTML'a (HTML).
  • Trochę doświadczenia w programowaniu. Jeżeli go nie posiadasz, spróbuj pobawić się z którymś z tutoriali ze strony JavaScript

Wersje JavaScriptu

Tabela 1 JavaScript i wersje Navigatora
Wersja JavaScriptu Wersja Navigatora
JavaScript 1.0 Navigator 2.0
JavaScript 1.1 Navigator 3.0
JavaScript 1.2 Navigator 4.0-4.05
JavaScript 1.3 Navigator 4.06-4.7x
JavaScript 1.4  
JavaScript 1.5 Navigator 6.0
Mozilla (open sourceowa przeglądarka)
JavaScript 1.6 Firefox 1.5, inne przeglądarki oparte na Mozilli 1.8
JavaScript 1.7 Firefox 2, inne przeglądarki oparte na Mozilli 1.8.1
JavaScript 1.8 Firefox 3, inne przeglądarki oparte na Gecko 1.9

Gdzie znaleźć informacje o JavaScripcie

Dokumentacja JavaScript zawiera następujące książki:

Jeżeli dopiero zaczynasz swoją przygodę z JavaScriptem, zacznij od Przewodnika JavaScript. Jeżeli posiądziesz już podstawowe umiejętności, możesz przejśc do JavaScript Reference aby zdobyć bardziej szczegółową, dogłębną wiedzę.

Jak się uczyć JavaScriptu

Rozpoczęcie nauki JavaScriptu jest proste: wszystko czego potrzebujesz to nowoczesna przeglądarka internetowa. Ten przewodnik zawiera skrypty działające jedynie w najnowszej wersji Firefoxa (i innych przeglądarkach opartych na Gecko), także sugerujemy używanie jego najnowszej wersji.

Interaktywny interpreter

Interaktywna konsola JavaScriptowa stanowi nieocenioną pomoc przy nauce, pozwala ona testować skrypty bez zapisywania plików i odświeżania okna przeglądarki. Konsola błędów w Firefoxie (Narzędzia-Dla twórców WWW-Konsola WWW lub też Ctrl+Shift+K) dostarcza prosty sposób by przetesować JavaScript: poprostu wpisz linijkę kodu i zatwierdź ją Enterem.

Konsola www w Firefoxie 25.0.1

 

Firebug

Bardziej zaawansowana konsola dostępna jest po zainstalowaniu dodatku do Firefoxa o nazwie Firebug. Wyrażenia, które wprowadzisz są interpretowane jako obiekty i są połączone z innymi częsciami Firebuga. Prosty przykład: 

 

Użycie strzałki znajdującej się w prawym, dolnym rogu pozwala wprowadzać wielolinijkowy kod.

Firebug udostępnia również zaawansowany inspektor DOM, debugger JavaScriptu oraz wiele innych, użytecznych funkcji. Kod JavaScript działający na stronie może użyć funkcji console.log(), służącej do wyświewtlania zawartości w konsoli Firebuga.

Konwencje tekstowe w tym dokumencie

Aplikacje JavaScriptu działają na wielu systemach operacyjnych, informacje zawarte w tej książce odnoszą się do wszystkich tych wersji. Ścierzki do plików i katalogów zapisane są w formacie Windowsowym (z backslashami oddzielającymi nazwy folderów). Wsystemach Unixowych backslashe nalezy zastąpić slashami. 

Adresy URL w tym przewodniku mają następującą formę:

http://serwer.domena/sciezka/plik.html

W tych URLach serwer reprezentuje nazwę serwera, którego używasz, np. test1 czy www; domena to nazwa Twojej domeny np. netscape.com czy uiuc.edu; sciezka odpowiada za lokalizację pliku na twoim serwerze zaś plik.html to konkretna nazwa pliku. Ogólnie rzecz ujmując w adresie URL teksty pisane czcionką pochyłą oznacza lokalizację pliku zaś te pisane czcionką o stałej szerokości to literały. Jeżeli twój serwer ma włączony protokół SSL, zamiast używać przedrostka http, posługiwać się będziesz https.

Przewodnik ten używa następujących konwencji tekstowych:

  • Czciona o stałej szerokości przedstawia przykładowy kod, jego listingi, elementy API oraz języka JavaScript (np. nazwy metod i właściwości), nazwy plików, nazwy katalogów, tagi HTML oraz każdy inny tekst, który musisz wpisać.  (Pochyła czcionka o stałej szerokości używana jest gdy wpisujemy ścieżki w kod.)
  • Czcionka pochyła jest używana w przypadku tytułów książek, by wyróżnić tekst, wskazać zmienną czy też lokalizację.
  • Czcionka wytłuszczona wskazuje na ważne nazwy.