Stałe

 

Stałe

Możesz utworzyć stałą (nazwaną i tylko do odczytu) za pomocą słowa kluczowego const. Składnia identyfikatora stałej jest taka sama, jak dla identyfikatora zmiennej: musi zaczynać się literą lub znakiem podkreślenia i obejmować znaki alfabetu lub cyfry.

const prefix = '212';

Stałe nie mogą podczas wykonywania skryptu zmieniać swojej wartości, ani być ponownie deklarowane.

Reguły zasięgu dotyczące stałych są takie same jak dla zmiennych, z wyjątkiem tego, że słowo kluczowe const jest wymagane zawsze, nawet dla stałych globalnych. W przypadku braku słowa kluczowego przyjmuje się, że identyfikator oznacza zmienną.

Nie można deklarować stałych o nazwie identycznej z nazwą zmiennej występującej w zasięgu tej samej funkcji. Na przykład:

//TO SPOWODUJE BŁĄD
function f{};
const f = 5;

//TO RÓWNIEŻ SPOWODUJE BŁĄD
function f{
const g=5;
var g;

//instrukcje
}