Funkcje parseInt i parseFloat

Funkcja parseInt i parseFloat

Dwie funkcje "parse", parseInt i parseFloat, zwracają wartość liczbową, gdy podano łańcuch znaków jako argument.

Składnia parseFloat

parseFloat(str)

gdzie parseFloat analizuje swój argument, łańcuch znaków str i próbuje zwrócić liczbę zmiennoprzecinkową. W razie napotkania symbolu innego niż znak (+ lub -), liczby (0-9), znaku dziesiętnego lub wykładnika, funkcja zwraca wartość do momentu jego wystąpienia ignorując sam symbol i wszystkie inne po nim następujące. Jeśli pierwszy znak nie może być przekonwertowany do liczby, zwrócona zostaje wartość "NaN" (nie liczba).

Składnia parseInt

parseInt(str [, radix])

parseInt analizuje swój pierwszy argument, łańcuch znaków str i próbuje zwrócić liczbę całkowitą o podstawie wskazanej przez drugi, opcjonalny argument radix. Na przykład, podstawa o wartości 10 wskazuje konwersję do liczby dziesiętnej, podstawa równa 8 do liczby ósemkowej, 16 do heksadecymalnej itd. Dla podstawy większej od 10 litery alfabetu wskazują liczby większe od 9. Na przykład, dla liczb heksadecymalnych (podstawa 16), używane są litery od A do F.

Jeśli parseInt napotka w podanej podstawie symbolu, który nie jest liczbą, funkcja zwraca wartość całkowitą do momentu jego wystąpienia ignorując sam symbol i wszystkie inne po nim następujące. Jeśli pierwszy znak nie może być przekonwertowany do liczby, zwrócona zostaje wartość "NaN". Funkcja parseInt skraca łańcuchy znaków do wartości całkowitych.