Funkcja isNaN

Funkcja isNaN

Funkcja isNaN ocenia argument do określenia jeśli jest "NaN" (nie numer). Składnia isNaN:

isNaN(testValue)

gdzie: testValue jest wartością do oceny.

Funkcje parseFloat i parseInt zwracają "NaN", kiedy ocenią wartość, że to nie jest numer. isNaN zwraca true jeśli przyjmie "NaN," i false w przeciwnym wypadku.

Następujący kod sprawdza wartość floatValue, potrafi określić czy to jest liczba, a następnie nazywa odpowiednią procedurę:

floatValue=parseFloat(toFloat)

if (isNaN(floatValue)) {
   notFloat()
} else {
   isFloat()
}