Wywołanie funkcji

 

Wywołanie funkcji

Definiowanie funkcji nie powoduje ich wykonania. Definiowanie funkcji po prostu ją wywołuje oraz określa co dana funkcja ma robić po wywołaniu. Wywołanie funkcji określa właściwą akcje z ustalonymi parametrami. Dla przykładu, gdy chcesz zdefiniować funkcje potęgowania należałoby wywołać ją następująco:

square(5)

Powyższe stwierdzenie wywołuje funkcje z argumentem 5. Funkcja zostaje wykonana i zwraca wartość równą 25.

Argumenty funkcji nie ograniczają się wyłącznie do łańcuchów znaków lub liczb. Można również przekazywać całe obiekty. Funkcja show_props (zdefiniowane w obiekty i własności) może posłużyć za przykład funkcji, gdzie argumentem jest obiekt.

Funkcja może być rekurencyjna  tj. wywoływać samą siebie. Przykładem może być funkcja licząca silnię:

function silnia(n) {
  if ((n == 0) || (n == 1))
   return 1
  else {
   var result = (n * silnia(n-1) );
   return result
  }
}

Można policzyć silnię od 1 do 5:

a=silnia(1) // zwraca 1
b=silnia(2) // zwraca 2
c=silnia(3) // zwraca 6
d=silnia(4) // zwraca 24
e=silnia(5) // zwraca 120