Funkcje escape i unescape

Funkcje escape i unescape

Funkcje escape i unescape kodują i dekodują wartość łańcuchową. Funkcja escape zwraca kodowanie szesnastkowe argumentu ustawiając czcionki ISO Latin. Funkcja unescape zwraca wartość łańcuchową jako ASCII - czyli specyficzną wartością kodowania szesnastkowego.

Składnia tych funkcji:

escape(string)
unescape(string)

Funkcje używamy przede wszystkim po stronie serwera, JavaScript koduje i dekoduje nazwy/wartości par w URL.

Funkcje escape i unescape nie pracują dla znaków nie znajdujących się w ASCII, które są deprecated. W JavaScript 1.5 i późniejszych wydaniach, używają encodeURI, decodeURI, encodeURIComponent, i decodeURIComponent.