Operatory arytmetyczne

Operatory arytmetyczne

Operatory arytmetyczne pobierają wartości liczbowe (albo literowy lub zmienny) jako własne argumenty i zwracają pojedynczą wartość liczbową. Podstawowymi operatorami arytmetycznymi są dodawanie (+), odejmowanie (-), mnożenie (*), i dzielenie (/). Wspomniane operatory działają także w innych językach programowania (oprócz operatora /, który zwraca wynik dzielenia w wartościach dziesiętnych w JavaScript), dzielenie nie zaokrągla wartości dziesiętnej, jak to robi w językach programowania, takich jak C i Java. Na przykład:

1/2 //zwraca 0.5 w JavaScript
1/2 //zwraca 0 w Java

Uzupełniając, JavaScript dostarcza operatory arytmetyczne wyliczone w poniższej tabeli.

Operator Opis Przykład
%
(Modulo)
Operator bitowy. Zwraca liczbę całkowitą z resztą podczas dzielenie dwóch argumentów. 12 % 5 zwraca 2.
++
(Inkrementacji)
Operator unarny. Zwiększa o jeden argument. Jeśli użyjemy operator z przedrostkiem (++x), zwróci wartość argumentu zwiększonego o jeden; jeśli użyjemy argumentu i za nim przedrostek (x++), zwróci wartość argumentu z przed zwiększenia o jeden. Jeśli x jest 3, potem ++x ustawia x na 4 i zwraca 4, podczas gdy x++ ustawia x na 4 i zwraca 3.
--
(Dekrementacji)
Operator unarny. Zmniejszy o jeden argument. Zwracana wartość jest analogiczna do zapisu operatora inkrementacji. Jeśli x jest 3, potem --x ustawia x na 2 i zwraca 2, podczas gdy x++ ustawia x na 2 i zwraca 3.
-
(Negacja unarna)
Operator unarny. Zwraca negacje tego argumentu. Jeśli x jest 3, potem -x zwraca -3.

Tabela: Operatory arytmetyczne