Operatory porównania

Operatory porównania

Operator porównania porównuje jego argumenty i zwraca logiczna wartość bazującą na sprawdzeniu czy wartość jest prawdziwa (true). Argumenty są wartościami liczbowymi, łańcuchowymi, logicznymi lub obiektowymi. Wartości łańcuchowe są porównywane z zasadami opartymi na zasadach zawartych w leksykonach, używając wartości Unicode. Poniższa tabela opisuje operatory porównania.

Operator Opis Przykłady powrotu true1
Jest równe (==) Zwraca true, jeśli argumenty są równe. Jeśli dwa argumenty nie są tego samego typu, JavaScript próbuje konwertować argument do odpowiedniego typu dla porównania. 3 == var1

"3" == var1

3 == '3'
Nie jest równe (!=) Zwraca true, jeśli argumenty nie są równe. Jeśli dwa argumenty nie są tego samego typu, JavaScript próbuje konwertować argument do odpowiedniego typu dla porównania. var1 != 4
var2 != "3"
Ściśle równe (===) Zwraca true, jeśli argumenty są równe i są tego samego typu. 3 === var1
Ściśle nie jest równe (!==) Zwraca true, jeśli argumenty nie są równe i/lub nie są tego samego typu. var1 !== "3"
3 !== '3'
Jest większe (>) Zwraca true, jeśli lewy argument jest większy niż prawy argument. var2 > var1
Jest większe lub równe (>=) Zwraca true, jeśli lewy argument jest większy lub równy prawemu argumentowi. var2 >= var1
var1 >= 3
Jest mniejsze (<) Zwraca true, jeśli lewy argument jest mniejszy niż prawy argument. var1 < var2
Jest mniejsze lub równe (<=) Zwraca true, jeśli lewy argument jest mniejszy lub równy prawemu argumentowi. var1 <= var2
var2 <= 5

Tabela: Operatory porównania

1Ten przykład podsumowuje, że var1 ma przydzieloną wartość 3 i var2 ma przydzieloną wartość 4.