Operacje na łańcuchach

Operatory łańcuchowe

Oprócz operatorów porównania łańcuchów istnieje operator konkatenacji (+), który konkatenuje dwa łańcuchy zwracając łańcuch będący połączeniem obu argumentów. Na przykład "my " + "string" zwraca łańcuch znaków "my string".

Skróconego operatora += też można używać do konkatenacji łańcuchów. Na przykład jeśli zmienna mystring ma wartość "alpha", to wyrażenie mystring += "bet" przyjmuje wartość "alphabet" i wartość ta jest nadawana zmiennej mystring.