Instrukcje komentarzy

Komentarze

komentarze są notatkami autora, które wyjaśniają co znaczy dany kawałek kodu. Komentarze nie są wczytywane przez przeglądarkę. W JavaScript mamy ten sam styl komentarzy co w Java i C++:

  • Komentarze w pojedyńczej linii są wstawiane za pomoca podwójnych znaków slash (//).
  • Komentarze blokowe są wstawiane za pomoca /* i następnie zakończone */:

Przykład
Następujący kod pokazuje komentarze:

// To jest pojedyńczy komentarz.

/* To jest komentarz blokowy. Może być dowolnej długości i wstwiać go możemy w
każdym miejscu, gdzie tylko będziemy chcieli. */