Instrukcje pętli

Instrukcje pętli

Pętle są to specjalnie ustawione polecenia, które wykonują wielokrotnie kod, aż do spotkania specyficznych wartości. JavaScript wspiera instrukcję pętli for, do while, i while, albo well albo label (etykieta nie instrukcją pętli, ale jest często użyta z tą instrukcjami). Uzupełniając, możesz użyć instrukcji break i continue wewnątrz instrukcji pętli.

Następna instrukcja, for...in, wykonuje wielokrotnie ale jest użyta do manipulacji obiektem. Zobacz Instrukcje manipulacji obiektem.

Instrukcjami pętli są: