Blok instrukcji

Blok instrukcji

Blok instrukcji jest użyty do grupowania instrukcji. Blok zawarty jest w klamrach:

{
   instrukcja_1
   instrukcja_2
   .
   .
   .
   instrukcja_n
}

Przykład
Blok instrukcji są zazwyczaj używane z instrukcją kontrolną (np. if, for, while).

while (x < 10) {
   x++;
}

Tutaj, { x++; } jest blokiem instrukcji.

Ważne: JavaScript nie ma zakresu blokowego. Zmienne przedstawione z blokiem są zakresem stanowiącym zawartość funkcji i skryptu, efektem ustawień ich i trwania ponad własny blok. Nie chcesz używać bloków "samodzielnych/wolnostojących" w JavaScript, ponieważ one nie robią tego co myślisz, że robią, jeśli myślisz, że robią cokolwiek tak jak bloki w C lub Javie. Na przykład:

var x = 1;
{
   var x = 2;
}
alert(x); // wyświetli wartość drugiej zmiennej 2

Zostanie wyświetlona wartość drugiej zmiennej ponieważ instrukcja var x wewnątrz warunku posiada ten sam zakres co instrukcja var x przed instrukcją warunkową. W C lub Java, równoważny kod miałby wartość pierwszej zmiennej.