O modelu obiektowym dokumentu

 

Czym jest DOM?

Model obiektowy dokumentu (DOM) to API dla dokumentów HTML i XML. Zapewnia ono strukturalną reprezentację dokumentu, pozwalając na modyfikację jego zawartości i wizualnej prezentacji. W gruncie rzeczy, DOM łączy strony internetowe ze skryptami lub językami programowania.

Wszystkie właściwości, metody i zdarzenia dostępne dla twórcy stron internetowych, służące do manipulowania i tworzenia stron zorganizowane są w obiekty (np. obiekt document reprezentujący dokument, obiekt table odpowiadający za tabele w HTML itp.) Obiekty te dostępne są poprzez języki skryptowe w większości współczesnych przeglądarek.

DOM używany jest zazwyczaj w połączeniu z JavaScriptem. Oznacza to, że kod pisany jest w JavaScript, ale DOM wykorzystywany jest by uzyskać dostęp do strony internetowej i jej elementów. Jednakże DOM zaprojektowano tak, by był niezależnym od konkretnego języka programowania, tworząc strukturalną reprezentację dokumentu poprzez jedno, spójne API. Mimo że na tej stronie skupimy się na JavaScripcie, implementacje DOM można stworzyć dla dowolnego języka.

Konsorcjum W3C stworzyło standard DOM, nazywany W3C DOM. Powinno to, dzięki poprawnej implementacji w większości przeglądarek, pozwolić na tworzenie aplikacji o dużych możliwościach dla różnych przeglądarek.

Dlaczego obsługa DOM jest tak ważna w Mozilli?

Terminem "Dynamiczny HTML" (DHTML) niektórzy dostawcy określają połączenie HTML-a, arkuszy stylów i skryptów, pozwalające na animację dokumentów. Grupa W3C DOM Working Group pracuje ciężko, by uzgodnić spójne i niezależne od języka rozwiązania (zob. także W3C FAQ). Jako że Mozilla przypisuje sobie tytuł platformy dla aplikacji internetowych, obsługa DOM jest jedną z najbardziej oczekiwanych możliwości, a także niezbędną, jeżeli Mozilla chce być realną alternatywą dla innych przeglądarek.

Jeszcze istotniejszym jest fakt, że interfejs użytkownika w Mozilli (a także Firefoksie i Thunderbirdzie) zbudowany jest przy użyciu XUL - XML-owego języka interfejsu. Zatem Mozilla używa DOM by operować swym własnym interfejsem.