DOM

Dokumentacja

Użycie W3C DOM poziom 1
Wprowadzenie do W3C DOM.

DOM (ang. Document Object Model, obiektowy model dokumentu) to API dla dokumentów HTML i XML (en-US). Wprowadza strukturalne odwzorowanie dokumentu, pozwalając modyfikować jego zawartość i warstwę prezentacji. Podsumowując, DOM łączy strony WWW ze skryptami lub innymi językami programowania.

O obiektowym modelu dokumentu
Krótkie wprowadzenie do DOM.
Dokumentacja Gecko DOM
Pełna dokumentacja DOM wraz z jego implementacją w Gecko.
Dynamiczne zmiany interfejsu użytkownika bazującego na XUL-u
Podstawy manipulacji interfejsem użytkownika w XUL za pomocą metod DOM.
DOM i JavaScript
Czym jest DOM? Co to jest JavaScript? Co zrobić, aby zastosować je razem na własnej stronie? Ten dokument odpowiada na te pytania i na wiele innych.
Obiektowy model dokumentu w Mozilli
Starsza wersja dokumentacji DOM, hostowane na mozilla.org.

Społeczność

Narzędzia