Przedmowa

O dokumentacji

Ten rozdział opisuje przewodnik jaki czytasz: czyli czym jest, jakie informacje są w nim zaprezentowane i w jaki sposób można użyć przykładów zawartych w dokumentacji do własnego programowania.

Uwaga, bo ten dokument nie służy do programowania i nie jest aktualnie pełną listą metod DOM i własności zaimplementowanych w Gecko. Każdy indywidualny rozdział dokumentu (np., Obiekt document) są w pełni opisanym obiektem(ami). Jako informacje dokumentacji dla rozmaitych użytkowników wraz z odnośnikami do poszczególnych części API będą zintegrowane z tym dokumentem.

Kto powinien ją przeczytać

Czytelnik dokumentacji Gecko DOM jest programista piszący strony internetowe lub wprawny użytkownik sieci, który wie trochę o pisaniu stron oraz zna ich budowę. W dokumentacji nie tworzy się założeń, że czytelnik posiada wiedzę z DOM, z XML, z tematyki serwerów sieciowych lub standardów sieciowych, czy nawet z JavaScriptu, bo język, w którym DOM został stworzony, jest dostępny dla czytającego tą dokumentację. Natomiast w tym dokumencie założono, że czytelnik ma obycie z HTML, ze znacznikami, z podstawową strukturą stron internetowych, z przeglądarkami i z arkuszami stylów.

We wstępnym materiale, znajduje się wiele przykładów i ich wykorzystanie na bardzo wysokim poziomie, dokument jest dla "początkujących" programistów sieciowych. Ogólnie, kiedykolwiek, dokumentacja API powinna być wartościowa zarówno dla doświadczonych jak i niedoświadczonych deweloperów.

Czym jest Gecko?

Mozilla, Firefox, Netscape 6+, i inne oparte o Mozillę przeglądarki posiadają identyczną implementację DOM. Dzieje się tak ponieważ używają tej samej technologii. naturally, it applies only to products based on the same version of Gecko, but it\'s tricky to explain

Gecko, komponent oprogramowania w tych przeglądarkach, który obsługuje przetwarzanie kodu HTML, rozmieszczenie elementów na stronach, model obiektowy dokumentu (DOM), a nawet tworzenie całego interfejsu aplikacji, jest szybkim, zgodnym ze standardami silnikiem renderowania, który implementuje standard W3C DOM i podobny do DOM (ale niestandardowy) model obiektowy przeglądarki (np., window i inne) w kontekście stron WWW i interfejsu aplikacji.

Mimo, że interfejs aplikacji i zawartość wyświetlana przez przeglądarkę różnią się w wielu praktycznych aspektach, DOM reprezentuje je jednorodnie jako hierarchię węzłów. (commenting this incomplete sentence out for now...) The tree structure of the DOM (which in its application to the user

Składnia API

Każdy opis w dokumentacji API zawiera przykłady składni, parametry wejścia - wyjścia (gdzie podawany jest również typ zmiennej), przykład, dodatkowe uwagi i link do odpowiedniego tematu w specyfikacji.

Normalnie właściwości tylko do odczytu posiadają tylko jedna linię składni, gdyż mogą być one tylko odczytane a nie zapisane. Na przykład własność availHeight obiektu screen zawiera następująca informacje:

Grafika:Preface2.gif

Oznacza to, że można używać tylko własności z prawej strony wyrażenia; dla własności typu odczyt/zapis można je wykorzystywać po obydwu stronach wyrażenia jak ilustruje poniższy przykład:

Grafika:Prefacea.gif

Ogólnie, dla obiektów opisanych powyżej jest podana prosta składnia, np. element dla wszystkich elementów, document dla głównych dokumentów obiektu, table dla obiektu TABLE itd. (zobacz Ważne typy danych dla różnych typów danych).

Korzystanie z przykładów

Wiele przykładów w tej dokumentacji jest pełnymi plikami, które możemy wykorzystać poprzez skopiowanie i wklejenie do nowego pliku i następnie otworzenie w swojej przeglądarce. Reszta jest tylko fragmentami kodu. Taki fragment możesz uruchomić poprzez umieszczenie go w wewnątrz funkcji JavaScript zwracającej nazwę. Na przykład własność window.document może być testowana wewnątrz funkcji takiej jak ta poniżej, która jest wywołana za pomocą przycisku:

<html>
<script>
function testWinDoc() {
doc= window.document;
alert(doc.title);
}
</script>
<button onclick="testWinDoc();">Test własności dokumentu</button>
</html>

Podobne funkcje i strony można wymyślić dla wszystkich składników obiektów, które jeszcze nie znajdują się w pakiecie. Zobacz temat Testowanie DOM API we wprowadzeniu dla "test harness", który będziesz mógł użyć do testowania liczby wszystkich API na raz.