Zarządzanie fokusem w HTML

Szkic

Strona ta nie jest jeszcze ukończona.

W programie Firefox 3 wprowadzono obsługę dwóch nowych atrybutów DOM, zdefiniowanych w roboczej wersji specyfikacji HTML 5: activeElement i hasFocus.