mozilla
Wyniki wyszukiwania

  Zmiany w obiekcie XMLHttpRequest w Gecko 1.8

  Dokument ten opisuje niektóre zmiany dokonane w implementacji XMLHttpRequest w Gecko od wersji 1.7 (tj. wersji Gecko zaimplementowanej w Firefoxie 1.0). Zmiany te odnoszą się wyłącznie do rozszerzeń oraz aplikacji XUL-a. Nie dotyczą aplikacji sieciowych.

  Zmiany w XMLHttpRequest.send

  Jeśli przekażesz instancje nsIInputStream do metody send nie trzeba załączać nagłówków <tt>Content-Length</tt> oraz <tt>Content-Type</tt> na początku ciągu. Natomiast nagłówek <tt>Content-Length</tt> zostanie wywnioskowany na podstawie długości ciągu, a nagłówek <tt>Content-Type</tt> musi być podany ręcznie przez wywołanie metody setRequestHeader. Powyższe wymagania opisane są w nsIXMLHttpRequest.idl.

  Zmiany w XMLHttpRequest.onreadystatechange

  Atrybut ten jest aktualnie typu nsIOnReadyStateChangeHandler zamiast nsIOnReadystatechangeHandler ("S" oraz "C" w nazwie typu zostały zmienione na duże litery).

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, Flaneur, Bedi, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: Flaneur,