Zmiany w motywie graficznym w Firefoksie 2

Artykuł ten prezentuje zmiany jakie trzeba wprowadzić, aby zaktualizowany motyw działał prawidłowo w Firefoksie 2.

Uwaga: Moglibyśmy użyć artykułu o nazwie Uaktualnianie motywów dla Firefoksa 2, który byłby przewodnikiem o modernizowaniu motywów. Jeśli ktoś z doświadczeniem w tworzeniu motywów chciałby taki artykuł napisać, prosimy aby to zrobił!

Zmiany przeglądarki wymagające aktualizacji motywu

Poniżej znajduje się liczba zmian i plików usuniętych w przeglądarce, które wymagają zmian w Twoim motywie. Poniższa tabela stanowi listę zmienionych plików XUL i odpowiedniego dla motywu pliku CSS, które najprawdopodobniej będziesz musiał zaktualizować.

Nazwa pliku Plik CSS Szczegóły
<tt>browser/base/searchDialog.xul</tt> <tt>browser/base/content/searchDialog.css</tt> Usunięty z Firefoksa 2.
<tt>feeds/addFeedReader.xul</tt> <tt> feeds/addFeedReader.css </tt> Nowy plik, który prezentuje UI dla dodanego nowego czytnika kanałów.
<tt>feeds/subscribe.xhtml</tt> <tt>feeds/subscribe.css</tt> Nowy plik, który prezentuje UI dla subskrypcji kanałów RSS.
<tt>preferences/downloads.xul</tt> - Usunięty z Firefoksa 2.
<tt>preferences/general.xul</tt> - Usunięty z Firefoksa 2.
<tt>safebrowsing/warning-overlay.xul</tt> <tt>safebrowsing/browser-protection.css</tt> Nowy plik zawierający nakładkę, która zostaje nałożona na przeglądarkę, gdy próbujesz odwiedzić stronę podejrzaną o phishing.
<tt>search/engineManager.xul</tt> <tt>engineManager.css</tt> Nowy plik zawierający UI dla silnika okna menedżera wyszukiwania.
<tt>toolkit/mozapps/preferences/fontscaling.xul</tt> - Usunięty z Firefoksa 2.

Zmiany w domyślnym motywie

Poniższa tabela zawiera listę zmian dokonanych w domyślnym motywie w Firefoksie 2. Możesz użyć tych informacji jako punktu początkowego w poszukiwaniu zmian, jakie musisz wprowadzić.

Plik Opis zmian
<tt>browser/bookmarks/addBookmark.css</tt> Zaktualizowany, aby uwzględnić zmiany w CSS związane z mikropodsumowaniami.
<tt>browser/bookmarks/bookmarksProperties.css</tt> Nowy plik; zawiera CSS związany z mikropodsumowaniami.
<tt>browser/browser.css</tt> Wymaga aktualizacji, aby uwzględnić nowy CSS dla mikropodsumowań, pól wyszukiwania, obrazkowych elementów menu zakładek i innych.
<tt>browser/dropmark-nav-small.png</tt> Nowy plik; jest on stosowany jako strzałka do menu rozwijalnych na przyciskach nawigacyjnych, w przypadku stosowania małych ikon.
<tt>browser/dropmark-nav.png</tt> Nowy plik; stosowany jako strzałka do menu rozwijalnych na przyciskach nawigacyjnych.
<tt>browser/engineManager.css</tt> Nowy plik; CSS zastosowany dla Menedżera wyszukiwarek.
<tt>browser/feeds/addFeedReader.css</tt> Nowy plik; CSS zastosowany dla okna dodającego nowy czytnik kanałów.
<tt>browser/feeds/feedIcon.png</tt> Nowy plik; ikona kanału RSS.
<tt>browser/feeds/feedIcon16.png</tt> Nowy plik; wersja 16x16 pikseli ikony kanału RSS.
<tt>browser/feeds/subscribe.css</tt> Nowy plik; CSS stosowany dla okna subskrypcji kanału wiadomości.
<tt>browser/Go-rtl.png</tt> Nowy plik; Ikona Idź używana wtedy, gdy jest ona pozycjonowana względem lewego końca pola adresu.
<tt>browser/preferences/preferences.css</tt> Plik stosowany do wyświetlania okna preferencji.
<tt>browser/safebrowsing/browser-protection.css</tt> Nowy plik; CSS dla okna pojawiającego się, aby ostrzec użytkownika przed stroną, która może być niebezpieczna, jak również ikona na pasku URL oznaczająca oznacza stronę, która może być szkodliwa.
<tt>browser/safebrowsing/close16x16.png</tt> Nowy plik; jest to ikona wyświetlona jako przycisk zamykający w oknie ostrzegającym przed szkodliwą stroną.
<tt>browser/safebrowsing/dim.png</tt> Nowy plik; jest to obrazek nakładany na zawartość okna, aby je przyciemnić, kiedy okno ostrzegające przed niebezpieczną stroną zostaje wyświetlone. Obrazek powinien używać przezroczystości, aby umożliwić zobaczenie przez niego zawartości strony.
<tt>browser/safebrowsing/tail.png</tt> Nowy plik; jest to "ogonek" okna w stylu chmurki stosowanego do oznaczenia strony, która może być szkodliwa.
<tt>browser/safebrowsing/warning16x16.png</tt> Nowy plik; jest to wersja 16x16 pikseli ikonki wyświetlanej na pasku URL, gdy wyświetlane jest okno bezpiecznego przeglądania.
<tt>browser/safebrowsing/warning24x24.png</tt> Nowy plik; jest to ikona ostrzegająca, wyświetlana wewnątrz okna bezpiecznego przeglądania.
<tt>browser/search-bar-background-mid.png</tt> Nowy plik; tło środkowej części paska wyszukiwania. Końce paska są teraz zawarte w oddzielnych plikach.
<tt>browser/search-bar-background.png</tt> Plik usunięty.
<tt>browser/Search-bar.png</tt> Plik usunięty.
<tt>browser/Search-go-rtl.png</tt> Nowy plik; przycisk przejdź wyświetlany wtedy, gdy znajduje się on na lewym końcu paska wyszukiwania.
<tt>browser/Search-go.png</tt> Nowy plik; przycisk przejdź wyświetlany wtedy, gdy znajduje się on na prawym końcu paska wyszukiwania.
<tt>browser/Search-provider-bkgnd-rtl.png</tt> Nowy plik; tło rysowane pod ikoną dostawcy wyszukiwania, gdy jest ona wyświetlana po lewej stronie paska wyszukiwania.
<tt>browser/Search-provider-bkgnd.png</tt> Nowy plik; tło rysowane pod ikoną dostawcy wyszukiwania, gdy jest ona wyświetlana po prawej stronie paska wyszukiwania.
<tt>global/about.css</tt> Nowy plik; CSS stosowany w oknie o programie.
<tt>global/alltabs-box-bkgnd.png</tt> Nowy plik; tło dla rozwijalnego menu z wszystkimi kartami po prawej stronie paska z kartami.
<tt>global/alltabs-box-overflow-bkgnd.png</tt> Nowy plik; tło rozwijalnego menu z wszystkimi kartami, kiedy otwartych jest wystarczająco kart, aby aktywować przewijanie paska kart.
<tt>global/browser.css</tt> Zmieniony, by obsługiwać nowe style głównego okna przeglądarki.
<tt>global/globalBindings.xml</tt> Zaktualizowany, by obsługiwać zmiany w pasku kart, w tym przyciski zamykające na każdej karcie.
<tt>global/icons/alltabs.png</tt> Nie jest używany; pozostałość po starszych szkicach motywu.
<tt>global/inactivetab-left.png</tt> Plik usunięty.
<tt>global/inactivetab-right.png</tt> Plik usunięty.
<tt>global/menu.css</tt> Zaktualizowany, by zawierać nowe style.
<tt>global/notification.css</tt> Nowy plik; definiuje style stosowane przez pasek powiadomienia pojawiający się na górze okna przeglądarki, aby przekazać użytkownikowi informacje typu "wyskakujące okienko zostało zamknięte".
<tt>global/scrollbox/autorepeat-arrow-dn-dis.gif</tt> Nowy plik; ikona wyświetlona dla wyłączonej strzałki w dół autopowtarzania w pudełku przewijania.
<tt>global/scrollbox/autorepeat-arrow-dn.gif</tt> Nowy plik; ikona wyświetlona dla strzałki w dół autopowtarzania w pudełku przewijania.
<tt>global/scrollbox/autorepeat-arrow-up-dis.gif</tt> New file; ikona wyświetlona dla wyłączonej strzałki w górę autopowtarzania w pudełku przewijania.
<tt>global/scrollbox/autorepeat-arrow-up.gif</tt> Nowy plik; ikona wyświetlona dla strzałki w górę autopowtarzania w pudełku przewijania.
<tt>global/scrollbox.css</tt> Musi zostać zaktualizowany, by zawierać nowe style.
<tt>global/tab-arrow-end-bkgnd.png</tt> Nowy plik; tło dla strzałki przewijania paska kart po prawej stronie paska kart.
<tt>global/tab-arrow-end.png</tt> Nowy plik; strzałka rysowana w pasku kart przewijania na końcu po prawej stronie paska kart.
<tt>global/tab-arrow-start-bkgnd.png</tt> Nowy plik; tło dla strzałki przewijania paska kart po lewej stronie paska kart.
<tt>global/tab-arrow-start.png</tt> Nowy plik; strzałka rysowana w pasku kart przewijania na końcu po lewej stronie w pasku kart.
<tt>global/tab-left.png</tt> Nowy plik; lewy brzeg karty.
<tt>global/tab-middle.png</tt> Nowy plik; środek karty.
<tt>global/tab-right.png</tt> Nowy plik; prawy brzeg karty.
<tt>global/tabbrowser-tabs-bkgnd.png</tt> Nowy plik; tło dla paska kart, wyświetlone za wszystkimi kartami.
<tt>global/toolbar.css</tt> Musi zostać zaktualizowany, aby zawierać nowe style.
<tt>mozapps/extensions/about.css</tt> Zaktualizowany poprzez uproszczenie zbioru nazw stylów, gdyż niektóre style są identyczne.
<tt>mozapps/extensions/extensions.css</tt> CSS dla okna menedżera dodatków. Zaktualizowany, aby obsługiwać nowe możliwości menadżera dodatków Firefoksa 2.
<tt>mozapps/extensions/itemDisabledFader.png</tt> Nowy plik; półprzezroczysty PNG zastosowany jako nakładka na górne pozycje, które są wyłączone w menedżerze dodatków.
<tt>mozapps/extensions/itemEnabledFader.png</tt> Nowy plik; półprzezroczysty PNG zastosowany jako nakładka na górne pozycje, które są włączone w menedżerze dodatków.
<tt>mozapps/extensions/notifyBadges.png</tt> Nowy plik; zawiera ikony użyte do oznaczenia ikon dodatków w oknie menedżera rozszerzeń w celu wskazania ich statusu. Tak wyglądają w domyślnym motywie:

grafika:notifyBadges.png

 • Pierwsza ikona (tutaj zielona) sygnalizuje, że jest dostępna aktualizacja dodatku.
 • Druga ikona (tutaj żółta) prawdopodobnie używana dla zablokowanych elementów; staramy się to potwierdzić.
 • Trzecia ikona (tutaj czerwona) sygnalizuje, że dodatek jest wyłączony, wcześniej przez użytkownika ponieważ jest on nie kompatybilny z aplikacją.
 • Czwarta ikona (tutaj niebieska) (nie bardzo wiadomo, co oznacza ta jedna ikona)
<tt>mozapps/extensions/question.png</tt> Nowy plik; zastosowany w Menedżerze dodatków, podczas sprawdzania aktualizacji. Jeśli nie zostaną znalezione żadne aktualizacje, ikona zostanie wyświetlona z lewej strony paska wiadomości, która pojawia się w poprzek górnej części okna.
<tt>mozapps/extensions/update.css</tt> Ten plik, który określa skórkę menedżera aktualizacji, posiada mniej stylów w związku z przeprojektowaniem menedżera aktualizacji.
<tt>mozapps/extensions/viewButtons.png</tt> Nowy plik; zawiera ikony dla każdego z widoków dostępnych w menedżerze dodatków. W domyślnym motywie wygląda on podobnie do poniższego:

grafika:viewButtons.png
Górny rząd przedstawia przymglone wersje ikon umieszczonych poniżej. Pierwsza reprezentuje rozszerzenia, druga motywy, trzecia wersję językową, czwarta wtyczki, piąta aktualizacje, a szósta instalację.

<tt>mozapps/pref</tt> Katalog nie istnieje w Firefoksie 2 i należy go usunąć.

Zmiany w <tt>browser</tt>

<tt>bookmarks/addBookmark.css</tt>

Plik <tt>addBookmarks.css</tt> powinien posiadać dodane na początku następujące linie kodu:

@namespace url("http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul");
@namespace html url("http://www.w3.org/1999/xhtml");

Dodane musi zostać również trochę kodu CSS związanego z mikropodsumowaniami, aby dostarczyć formatowanie do zbieracza mikropodsumowań. Style te są używane, aby zbieracz przypominał bardziej zwykłe pole tekstowe zamiast edytowalnego menu, gdy nie ma dostępnych mikropodsumowań.

 • menulist#name[droppable="false"]
 • menulist#name[droppable="false"] > .menulist-editable-box
 • menulist#name[droppable="false"] > .menulist-editable-box > html|*.textbox-input
 • menulist#name[droppable="false"] > .menulist-dropmarker
 • menulist#name[droppable="false"] > menupopup

Ten plik nadaje styl plikowi <tt>addBookmark2.xul</tt>.

<tt>bookmarks/bookmarksProperties.css</tt>

To jest nowy plik w Firefoksie 2 i powinien zawierać ten sam kod, jaki dodaliśmy do <tt>addBookmark.css</tt>. Ten plik nadaje style w pliku <tt>bookmarksProperties.xul</tt>.

Uwaga: Ten arkusz CSS może zostać przeniesiony do osobnego pliku, który będzie się odnosił do obu plików w przyszłości.

<tt>browser.css</tt>

Następujące style stosowane w motywach Firefoksa 1.5, nie będą dłużej stosowane w Firefoksie 2 i powinny zostać usunięte z Twojego motywu:

 • #bookmarks-button:active
 • #copy-button:active
 • #cut-button:active
 • #downloads-button:active
 • #forward-button[buttondown="true"]
 • #history-button:active
 • #home-button:active
 • #mail-button
 • #mail-button:active
 • #mail-button[disabled="true"]
 • #mail-button[open="true"]
 • #new-tab-button:active
 • #new-tab-button[checked="true"]
 • #new-window-button:active
 • #new-window-button[checked="true"]
 • #paste-button:active
 • #print-button:active
 • #reload-button:active
 • #stop-button:active
 • .messageButton
 • .messageImage
 • .messageText
 • browsermessage
 • toolbar[iconsize="small"] #bookmarks-button:active
 • toolbar[iconsize="small"] #copy-button:active
 • toolbar[iconsize="small"] #cut-button:active
 • toolbar[iconsize="small"] #downloads-button:active
 • toolbar[iconsize="small"] #history-button:active
 • toolbar[iconsize="small"] #home-button:active
 • toolbar[iconsize="small"] #mail-button
 • toolbar[iconsize="small"] #mail-button:active
 • toolbar[iconsize="small"] #mail-button[disabled="true"]
 • toolbar[iconsize="small"] #mail-button[open="true"]
 • toolbar[iconsize="small"] #new-tab-button:active
 • toolbar[iconsize="small"] #new-window-button:active
 • toolbar[iconsize="small"] #paste-button:active
 • toolbar[iconsize="small"] #print-button:active
 • toolbar[iconsize="small"] #reload-button:active
 • toolbar[iconsize="small"] #stop-button:active
 • toolbar[mode="icons"] .toolbarbutton-text
 • toolbar[mode="text"] .toolbarbutton-1 > .toolbarbutton-text
 • toolbar[mode="text"] .toolbarbutton-1 > stack > toolbarbutton > .toolbarbutton-text
 • toolbar[mode="text"] .toolbarbutton-icon

Następujące style trzeba dodać do Twojego motywu, aby był on kompatybilny z Firefoksem 2:

 • #back-button .toolbarbutton-menubutton-dropmarker
 • #back-button:hover
 • #back-button:hover .toolbarbutton-menubutton-dropmarker
 • #back-button:hover:active
 • #back-button:hover:active .toolbarbutton-menubutton-dropmarker
 • #back-button[buttondown="true"] > .toolbarbutton-menubutton-dropmarker
 • #back-button[buttonover="true"]
 • #back-button[buttonover="true"] > .toolbarbutton-menubutton-dropmarker
 • #back-button[disabled="true"] .toolbarbutton-menubutton-dropmarker
 • #back-button[open="true"]
 • #bookmarks-button:hover
 • #bookmarks-button:hover:active
 • #bookmarks-button[checked="true"]
 • #copy-button:hover
 • #copy-button:hover:active
 • #cut-button:hover
 • #cut-button:hover:active
 • #downloads-button:hover
 • #downloads-button:hover:active
 • #feed-button[chromedir="rtl"][feeds]:active
 • #feed-button[chromedir="rtl"][feeds]:hover
 • #feed-button[feeds]:active
 • #feed-button[feeds]:hover
 • #forward-button .toolbarbutton-menubutton-dropmarker
 • #forward-button:hover
 • #forward-button:hover .toolbarbutton-menubutton-dropmarker
 • #forward-button:hover:active
 • #forward-button:hover:active .toolbarbutton-menubutton-dropmarker
 • #forward-button[buttondown="true"] > .toolbarbutton-menubutton-dropmarker
 • #forward-button[buttonover="true"]
 • #forward-button[buttonover="true"] > .toolbarbutton-menubutton-dropmarker
 • #forward-button[disabled="true"] .toolbarbutton-menubutton-dropmarker
 • #go-button:hover
 • #go-button[chromedir="rtl"]
 • #history-button:hover:active
 • #history-button:hover:active
 • #history-button[checked="true"]
 • #home-button:hover
 • #home-button:hover:active
 • #new-tab-button:hover
 • #new-tab-button:hover:active
 • #new-window-button:hover
 • #new-window-button:hover:active
 • #paste-button:hover
 • #paste-button:hover:active
 • #print-button:hover
 • #print-button:hover:active
 • #reload-button:hover
 • #reload-button:hover:active
 • #searchbar[empty="true"] .searchbar-textbox
 • #stop-button:hover
 • #stop-button:hover:active
 • #urlbar-icons-spacer
 • #urlbar-spacer
 • #urlbar[level="high"] #lock-icon:active
 • #urlbar[level="high"] #lock-icon:hover
 • #urlbar[level="low"] #lock-icon:active
 • #urlbar[level="low"] #lock-icon:hover
 • .autocomplete-treebody::-moz-tree-cell(suggesthint)
 • .autocomplete-treebody::-moz-tree-cell-text(suggestfirst, treecolAutoCompleteComment)
 • .autocomplete-treebody::-moz-tree-cell-text(suggesthint, treecolAutoCompleteComment)
 • .bookmark-item[livemark]
 • .openintabs-menuitem
 • .toolbarbutton-icon
 • .toolbarbutton-menubutton-dropmarker
 • toolbar[iconsize="small"] #back-button .toolbarbutton-menubutton-dropmarker
 • toolbar[iconsize="small"] #back-button:hover
 • toolbar[iconsize="small"] #back-button:hover .toolbarbutton-menubutton-dropmarker
 • toolbar[iconsize="small"] #back-button:hover:active
 • toolbar[iconsize="small"] #back-button:hover:active .toolbarbutton-menubutton-dropmarker
 • toolbar[iconsize="small"] #back-button[buttondown="true"] > .toolbarbutton-menubutton-dropmarker
 • toolbar[iconsize="small"] #back-button[buttonover="true"] > .toolbarbutton-menubutton-dropmarker
 • toolbar[iconsize="small"] #back-button[disabled="true"] .toolbarbutton-menubutton-dropmarker
 • toolbar[iconsize="small"] #bookmarks-button:hover
 • toolbar[iconsize="small"] #bookmarks-button:hover:active
 • toolbar[iconsize="small"] #copy-button:hover
 • toolbar[iconsize="small"] #copy-button:hover:active
 • toolbar[iconsize="small"] #cut-button:hover
 • toolbar[iconsize="small"] #cut-button:hover:active
 • toolbar[iconsize="small"] #downloads-button:hover
 • toolbar[iconsize="small"] #downloads-button:hover:active
 • toolbar[iconsize="small"] #forward-button .toolbarbutton-menubutton-dropmarker
 • toolbar[iconsize="small"] #forward-button:hover
 • toolbar[iconsize="small"] #forward-button:hover .toolbarbutton-menubutton-dropmarker
 • toolbar[iconsize="small"] #forward-button:hover:active
 • toolbar[iconsize="small"] #forward-button:hover:active .toolbarbutton-menubutton-dropmarker
 • toolbar[iconsize="small"] #forward-button[buttondown="true"] > .toolbarbutton-menubutton-dropmarker
 • toolbar[iconsize="small"] #forward-button[buttonover="true"] > .toolbarbutton-menubutton-dropmarker
 • toolbar[iconsize="small"] #forward-button[disabled="true"] .toolbarbutton-menubutton-dropmarker
 • toolbar[iconsize="small"] #history-button:hover
 • toolbar[iconsize="small"] #history-button:hover:active
 • toolbar[iconsize="small"] #home-button:hover
 • toolbar[iconsize="small"] #home-button:hover:active
 • toolbar[iconsize="small"] #home-button[disabled="true"]
 • toolbar[iconsize="small"] #new-tab-button:hover
 • toolbar[iconsize="small"] #new-tab-button:hover:active
 • toolbar[iconsize="small"] #new-window-button:hover
 • toolbar[iconsize="small"] #new-window-button:hover:active
 • toolbar[iconsize="small"] #paste-button:hover
 • toolbar[iconsize="small"] #paste-button:hover:active
 • toolbar[iconsize="small"] #print-button:hover
 • toolbar[iconsize="small"] #print-button:hover:active
 • toolbar[iconsize="small"] #reload-button:hover
 • toolbar[iconsize="small"] #reload-button:hover:active
 • toolbar[iconsize="small"] #stop-button:hover
 • toolbar[iconsize="small"] #stop-button:hover:active
 • toolbarbutton.bookmark-item-microsummarized

Możesz potrzebować wprowadzić zmiany także w innych stylach.

<tt>searchbar.css</tt>

Następujące style nie będą dłużej stosowane w Firefoksie 2 i powinny zostać usunięte z Twojego motywu:

 • .searchbar-dropmarker

Następujące style należy dodać do Twojego motywu, aby był on kompatybilny z Firefoksem 2:

 • #search-container[chromedir="rtl"] .search-go-button
 • #search-container[chromedir="rtl"] .searchbar-engine-button
 • .search-go-button
 • .search-go-button:hover
 • .search-go-button:hover:active
 • .search-go-button[disabled="true"]
 • .searchbar-engine-button
 • .searchbar-engine-button:hover
 • .searchbar-engine-button[addengines="true"]
 • .searchbar-engine-button[open="true"]
 • .searchbar-engine-menuitem[selected="true"] > .menu-iconic-text
 • .searchbar-left

Możesz oczywiście wprowadzić też zmiany w innych stylach.

<tt>preferences/preferences.css</tt>

Następujące style nie będą dłużej stosowane w Firefoksie 2 i powinny zostać usunięte:

 • #browserStartupHomepage
 • #browserStartupHomepage
 • #paneDownloads description
 • #paneGeneral description
 • radio[pane=paneDownloads]
 • radio[pane=paneDownloads]:active

Następujące style należy dodać do Twojego motywu, aby był on kompatybilny z Firefoksem 2:

 • #paneContent description
 • #paneMain description
 • #paneSecurity description
 • radio[pane=paneAdvanced]:hover
 • radio[pane=paneAdvanced][selected="true"]
 • radio[pane=paneContent]:hover
 • radio[pane=paneContent][selected="true"]
 • radio[pane=paneFeeds]
 • radio[pane=paneFeeds]:active
 • radio[pane=paneFeeds]:hover
 • radio[pane=paneFeeds][selected="true"]
 • radio[pane=paneGeneral]:hover
 • radio[pane=paneGeneral][selected="true"]
 • radio[pane=paneMain]
 • radio[pane=paneMain]:active
 • radio[pane=paneMain]:hover
 • radio[pane=paneMain][selected="true"]
 • radio[pane=panePrivacy]:hover
 • radio[pane=panePrivacy][selected="true"]
 • radio[pane=paneSecurity]
 • radio[pane=paneSecurity]:active
 • radio[pane=paneSecurity]:hover
 • radio[pane=paneSecurity][selected="true"]
 • radio[pane=paneTabs]:hover
 • radio[pane=paneTabs][selected="true"]

Możesz oczywiście wprowadzić też zmiany w innych stylach.

<tt>feeds/addFeedReader.css</tt>

To jest nowy plik w Firefoksie 2. Określa on wygląd okna stosowanego do dodania nowej przeglądarki RSS, jest ono definiowane w pliku <tt>browser/feeds/addFeedReader.xul</tt>.

 • #imageBox
  • Pudełko, które wyświetli ikonę kanału.
 • #content
  • Informacja o stylu obszaru zawartości okna.
 • #siteLabel
  • Informacja o stylu etykiety strony.

<tt>feeds/subscribe.css</tt>

Ten plik jest nowy w Firefoksie 2. Określa on wygląd okna służącego do subskrypcji wątka RSS, które znajduje się w <tt>browser/feeds/subscribe.xhtml</tt>.

 • #application
 • #feedBody
 • #feedChangeSubscribeOptions
 • #feedError
 • #feedHeader
 • #feedHeader[firstrun="true"]
 • #feedHeader[firstrun="true"] #feedIntroText
 • #feedHeader[firstrun="true"] #feedSubscribeLine
 • #feedIntroText
 • #feedSubscribeDoneChangingOptions
 • #feedSubscribeHandleText
 • #feedSubscribeHandler
 • #feedSubscribeLine
 • #feedSubscribeOptions
 • #feedSubscribeOptionsGroup
 • #feedSubscribeOptionsGroupTitle
 • #feedTitleContainer
 • #feedTitleImage
 • #feedTitleLink
 • #readerContainer
 • #readerGroup
 • #readers
 • #readers > listitem
 • .feedEntryContent
 • .feedSubscribeButton
 • .feedSubscribeButton .button-icon
 • .feedSubscribeLink
 • .feedSubscribeLinkBox
 • .field
 • .link
 • .link:hover:active
 • .plain
 • .plain > .button-box
 • .plain:focus > .button-box
 • .styleLessBorderLess

Domyślny motyw zawiera także style dla a[href] img, body, h1, h2 i html.

<tt>safebrowser/browser-protection.css</tt>

Ten plik, nowy w Firefoksie 2, opisuje wygląd mechanizmów ochrony przeglądania (safebrowsing). Poniższe style muszą zostać zaimplementowane, aby obsługiwać okno pojawiające się, gdy użytkownik przegląda stronę podejrzewaną o phishing:

 • #safebrowsing-dim-area-canvas
 • #safebrowsing-page-canvas
 • #safebrowsing-palm-close
 • #safebrowsing-palm-close-container
 • #safebrowsing-palm-google-logo
 • #safebrowsing-palm-message
 • #safebrowsing-palm-message-actionbox
 • #safebrowsing-palm-message-content
 • #safebrowsing-palm-message-tail
 • #safebrowsing-palm-message-tail-container
 • #safebrowsing-palm-message-titlebox
 • .safebrowsing-palm-bigtext
 • .safebrowsing-palm-fixed-width
 • .safebrowsing-palm-paragraph
 • .safebrowsing-palm-smalltext

Następujące style są używane do wyświetlenia na pasku adresu URL wskaźnika czy strona jest bezpieczna, czy nie:

 • #safebrowsing-urlbar-icon
 • #safebrowsing-urlbar-icon[level="safe"]
 • #safebrowsing-urlbar-icon[level="warn"]

<tt>engineManager.css</tt>

Następujące style muszą zostać zaimplementowane. Ten plik jest nowy w Firefoksie 2.

 • #engineList treechildren::-moz-tree-image(engineName)

Zmiany w <tt>global</tt>

<tt>about.css</tt>

To jest nowy plik w Firefoksie 2. Definiuje on wygląd okna "O programie Firefox" i musi on zawierać co najmniej poniższe style:

 • #aboutLogoContainer
 • #aboutPageContainer
 • #version

Domyślny styl zawiera również następujące style: body, html, img, ul i ul > li.

<tt>browser.css</tt>

Następujące style z Firefoksa 1.5, nie będą dłużej stosowane w Firefoksie 2 i powinny zostać usunięte:

 • tab:focus
 • tab[beforeselected="true"] > .tab-image-right
 • tab[selected="true"] > .tab-image-left
 • tab[selected="true"] > .tab-image-middle
 • tab[selected="true"] > .tab-image-right

Następujące style są nowe w Firefoksie 2:

 • .alltabs-item > .menu-iconic-left > .menu-iconic-icon
 • .alltabs-item[busy] > .menu-iconic-left > .menu-iconic-icon
 • .alltabs-item[selected="true"]
 • .tab-close-button
 • .tab-close-button > .toolbarbutton-icon
 • .tab-close-button-placeholder
 • .tab-close-button:hover
 • .tab-close-button:hover:active
 • .tabbrowser-arrowscrollbox > .scrollbutton-down
 • .tabbrowser-arrowscrollbox > .scrollbutton-down:hover
 • .tabbrowser-arrowscrollbox > .scrollbutton-up
 • .tabbrowser-arrowscrollbox > .scrollbutton-up:hover
 • .tabbrowser-tab > .tab-close-button
 • .tabbrowser-tab:not([selected="true"]) > .tab-close-button
 • .tabbrowser-tab:not([selected="true"]):hover > .tab-close-button
 • .tabbrowser-tab[selected="true"] > .tab-close-button
 • .tabbrowser-tab[selected="true"] > .tab-close-button:hover
 • .tabbrowser-tab[selected="true"] > .tab-close-button:hover:active
 • .tabbrowser-tabs[overflow="true"] .tabs-alltabs-box
 • .tabs-alltabs-box
 • .tabs-alltabs-box:hover
 • .tabs-alltabs-box[flash="true"]
 • tab > .tab-image-left
 • tab > .tab-image-middle
 • tab > .tab-image-middle > .tab-text
 • tab > .tab-image-right
 • tab:focus > .tab-image-middle > .tab-text
 • tab:hover:not([selected="true"]) > .tab-image-left
 • tab:hover:not([selected="true"]) > .tab-image-middle
 • tab:hover:not([selected="true"]) > .tab-image-right
 • tab:not([selected="true"]) > .tab-image-left
 • tab:not([selected="true"]) > .tab-image-middle
 • tab[selected="true"] .tab-image-middle > .tab-text

Możesz oczywiście wprowadzić też zmiany w innych stylach.

<tt>menu.css</tt>

Następujące style nie będą dłużej stosowane w Firefoksie 2 i zostały usunięte.

 • menulist > menupopup > menuitem[_moz-menuactive="true"]

Motyw Firefoksa 2 dodaje następujące nowe style:

 • .menu-iconic-icon
 • menubar > menu
 • menubar > menu[_moz-menuactive="true"][open="true"]
 • menuitem[type="checkbox"] > .menu-iconic-left
 • menuitem[type="radio"] > .menu-iconic-left

Możesz oczywiście wprowadzić też zmiany w innych stylach.

<tt>notification.css</tt>

To jest nowy plik w Firefoksie 2. Jest on stosowany w pasku powiadomień na górze przeglądarki, który wyświetla wiadomości typu "wyskakujące okienko zostało zablokowane", "potrzebna jest wtyczka" itd. Istnieją trzy poziomy ważności wiadomości - info (informacja), warning (ostrzeżenie) i critical (krytyczny). Powinieneś zdefiniować następujące style:

 • .messageButton
 • .messageCloseButton
 • .messageImage
 • .messageText
 • .notification-inner
 • notification
 • notification[type="info"]
 • notification[type="warning"]
 • notification[type="critical"]

<tt>scrollbox.css</tt>

Następujące nowe style zostały dodane do tego pliku w motywie Firefoksa 2:

 • .autorepeatbutton-down[disabled="true"]
 • .autorepeatbutton-down[orient="horizontal"]
 • .autorepeatbutton-down[orient="horizontal"][disabled="true"]
 • .autorepeatbutton-up[disabled="true"]
 • .autorepeatbutton-up[orient="horizontal"]
 • .autorepeatbutton-up[orient="horizontal"][disabled="true"]
 • .scrollbutton-down
 • .scrollbutton-down > .toolbarbutton-text
 • .scrollbutton-down[disabled="true"]
 • .scrollbutton-down[orient="horizontal"]
 • .scrollbutton-down[orient="horizontal"][disabled="true"]
 • .scrollbutton-up
 • .scrollbutton-up > .toolbarbutton-text
 • .scrollbutton-up[disabled="true"]
 • .scrollbutton-up[orient="horizontal"]
 • .scrollbutton-up[orient="horizontal"][disabled="true"]
 • toolbar[mode="icons"] .toolbarbutton-text
 • toolbar[mode="text"] .toolbarbutton-1 > .toolbarbutton-text
 • toolbar[mode="text"] .toolbarbutton-1 > stack > toolbarbutton > .toolbarbutton-text
 • toolbar[mode="text"] .toolbarbutton-icon

Możesz oczywiście wprowadzić też zmiany w innych stylach.

Zmiany w <tt>mozapps</tt>

<tt>extensions/about.css</tt>

Następujące style z Firefoksa 1.5, nie będą dłużej stosowane w Firefoksie 2 i powinny zostać usunięte:

 • #contributorsBox
 • #creatorBox
 • #extensionContributors
 • #extensionContributors
 • #extensionCreatorLabel

Następujące style zostały dodane:

 • .indent
 • .sectionTitle

Możesz oczywiście wprowadzić też zmiany w innych stylach.

<tt>extensions/update.css</tt>

Następujące style nie będą dłużej stosowane w Firefoksie 2 i powinny zostać usunięte z Twojego motywu:

 • #foundList
 • #statusbar-updates
 • .updateCategoryBox
 • .updateCategoryContent
 • .updateCategoryIcon
 • .updateCategoryLabel[selected="true"]
 • .updateIcon
 • .updateIcon[severity="0"]
 • .updateIcon[severity="1"]
 • .updateIcon[severity="2"]
 • .updateIndicator > label
 • .updateIndicator[updateCount="0"]
 • .updateItemChecked
 • .updateItemChecked .checkbox-label-box
 • .updateItemFromLabel
 • .updateItemIcon
 • .updateItemIcon
 • .updateItemName
 • .updateItemNameRow
 • .updateItemURL
 • .warning
 • radio[type="update-type"]
 • radiogroup[type="update-types"]
 • toolbarbutton[type="updates"]
 • toolbarbutton[type="updates"] > .toolbarbutton-icon
 • toolbarbutton[type="updates"][severity="0"] > .toolbarbutton-icon
 • toolbarbutton[type="updates"][severity="1"] > .toolbarbutton-icon
 • toolbarbutton[type="updates"][severity="2"] > .toolbarbutton-icon
 • toolbarbutton[type="updates"][updateCount="0"]
 • updateitem

Następujące style zostały także dodane:

 • .alertBox
 • .throbber

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: Mgjbot, Diablownik, Bedi, Ptak82, VooEak
 Ostatnia aktualizacja: Mgjbot,