mozilla
Wyniki wyszukiwania

  Zmiany w motywie graficznym w Firefoksie 2

  Artykuł ten prezentuje zmiany jakie trzeba wprowadzić, aby zaktualizowany motyw działał prawidłowo w Firefoksie 2.

  Uwaga: Moglibyśmy użyć artykułu o nazwie Uaktualnianie motywów dla Firefoksa 2, który byłby przewodnikiem o modernizowaniu motywów. Jeśli ktoś z doświadczeniem w tworzeniu motywów chciałby taki artykuł napisać, prosimy aby to zrobił!

  Zmiany przeglądarki wymagające aktualizacji motywu

  Poniżej znajduje się liczba zmian i plików usuniętych w przeglądarce, które wymagają zmian w Twoim motywie. Poniższa tabela stanowi listę zmienionych plików XUL i odpowiedniego dla motywu pliku CSS, które najprawdopodobniej będziesz musiał zaktualizować.

  Nazwa pliku Plik CSS Szczegóły
  <tt>browser/base/searchDialog.xul</tt> <tt>browser/base/content/searchDialog.css</tt> Usunięty z Firefoksa 2.
  <tt>feeds/addFeedReader.xul</tt> <tt> feeds/addFeedReader.css </tt> Nowy plik, który prezentuje UI dla dodanego nowego czytnika kanałów.
  <tt>feeds/subscribe.xhtml</tt> <tt>feeds/subscribe.css</tt> Nowy plik, który prezentuje UI dla subskrypcji kanałów RSS.
  <tt>preferences/downloads.xul</tt> - Usunięty z Firefoksa 2.
  <tt>preferences/general.xul</tt> - Usunięty z Firefoksa 2.
  <tt>safebrowsing/warning-overlay.xul</tt> <tt>safebrowsing/browser-protection.css</tt> Nowy plik zawierający nakładkę, która zostaje nałożona na przeglądarkę, gdy próbujesz odwiedzić stronę podejrzaną o phishing.
  <tt>search/engineManager.xul</tt> <tt>engineManager.css</tt> Nowy plik zawierający UI dla silnika okna menedżera wyszukiwania.
  <tt>toolkit/mozapps/preferences/fontscaling.xul</tt> - Usunięty z Firefoksa 2.

  Zmiany w domyślnym motywie

  Poniższa tabela zawiera listę zmian dokonanych w domyślnym motywie w Firefoksie 2. Możesz użyć tych informacji jako punktu początkowego w poszukiwaniu zmian, jakie musisz wprowadzić.

  Plik Opis zmian
  <tt>browser/bookmarks/addBookmark.css</tt> Zaktualizowany, aby uwzględnić zmiany w CSS związane z mikropodsumowaniami.
  <tt>browser/bookmarks/bookmarksProperties.css</tt> Nowy plik; zawiera CSS związany z mikropodsumowaniami.
  <tt>browser/browser.css</tt> Wymaga aktualizacji, aby uwzględnić nowy CSS dla mikropodsumowań, pól wyszukiwania, obrazkowych elementów menu zakładek i innych.
  <tt>browser/dropmark-nav-small.png</tt> Nowy plik; jest on stosowany jako strzałka do menu rozwijalnych na przyciskach nawigacyjnych, w przypadku stosowania małych ikon.
  <tt>browser/dropmark-nav.png</tt> Nowy plik; stosowany jako strzałka do menu rozwijalnych na przyciskach nawigacyjnych.
  <tt>browser/engineManager.css</tt> Nowy plik; CSS zastosowany dla Menedżera wyszukiwarek.
  <tt>browser/feeds/addFeedReader.css</tt> Nowy plik; CSS zastosowany dla okna dodającego nowy czytnik kanałów.
  <tt>browser/feeds/feedIcon.png</tt> Nowy plik; ikona kanału RSS.
  <tt>browser/feeds/feedIcon16.png</tt> Nowy plik; wersja 16x16 pikseli ikony kanału RSS.
  <tt>browser/feeds/subscribe.css</tt> Nowy plik; CSS stosowany dla okna subskrypcji kanału wiadomości.
  <tt>browser/Go-rtl.png</tt> Nowy plik; Ikona Idź używana wtedy, gdy jest ona pozycjonowana względem lewego końca pola adresu.
  <tt>browser/preferences/preferences.css</tt> Plik stosowany do wyświetlania okna preferencji.
  <tt>browser/safebrowsing/browser-protection.css</tt> Nowy plik; CSS dla okna pojawiającego się, aby ostrzec użytkownika przed stroną, która może być niebezpieczna, jak również ikona na pasku URL oznaczająca oznacza stronę, która może być szkodliwa.
  <tt>browser/safebrowsing/close16x16.png</tt> Nowy plik; jest to ikona wyświetlona jako przycisk zamykający w oknie ostrzegającym przed szkodliwą stroną.
  <tt>browser/safebrowsing/dim.png</tt> Nowy plik; jest to obrazek nakładany na zawartość okna, aby je przyciemnić, kiedy okno ostrzegające przed niebezpieczną stroną zostaje wyświetlone. Obrazek powinien używać przezroczystości, aby umożliwić zobaczenie przez niego zawartości strony.
  <tt>browser/safebrowsing/tail.png</tt> Nowy plik; jest to "ogonek" okna w stylu chmurki stosowanego do oznaczenia strony, która może być szkodliwa.
  <tt>browser/safebrowsing/warning16x16.png</tt> Nowy plik; jest to wersja 16x16 pikseli ikonki wyświetlanej na pasku URL, gdy wyświetlane jest okno bezpiecznego przeglądania.
  <tt>browser/safebrowsing/warning24x24.png</tt> Nowy plik; jest to ikona ostrzegająca, wyświetlana wewnątrz okna bezpiecznego przeglądania.
  <tt>browser/search-bar-background-mid.png</tt> Nowy plik; tło środkowej części paska wyszukiwania. Końce paska są teraz zawarte w oddzielnych plikach.
  <tt>browser/search-bar-background.png</tt> Plik usunięty.
  <tt>browser/Search-bar.png</tt> Plik usunięty.
  <tt>browser/Search-go-rtl.png</tt> Nowy plik; przycisk przejdź wyświetlany wtedy, gdy znajduje się on na lewym końcu paska wyszukiwania.
  <tt>browser/Search-go.png</tt> Nowy plik; przycisk przejdź wyświetlany wtedy, gdy znajduje się on na prawym końcu paska wyszukiwania.
  <tt>browser/Search-provider-bkgnd-rtl.png</tt> Nowy plik; tło rysowane pod ikoną dostawcy wyszukiwania, gdy jest ona wyświetlana po lewej stronie paska wyszukiwania.
  <tt>browser/Search-provider-bkgnd.png</tt> Nowy plik; tło rysowane pod ikoną dostawcy wyszukiwania, gdy jest ona wyświetlana po prawej stronie paska wyszukiwania.
  <tt>global/about.css</tt> Nowy plik; CSS stosowany w oknie o programie.
  <tt>global/alltabs-box-bkgnd.png</tt> Nowy plik; tło dla rozwijalnego menu z wszystkimi kartami po prawej stronie paska z kartami.
  <tt>global/alltabs-box-overflow-bkgnd.png</tt> Nowy plik; tło rozwijalnego menu z wszystkimi kartami, kiedy otwartych jest wystarczająco kart, aby aktywować przewijanie paska kart.
  <tt>global/browser.css</tt> Zmieniony, by obsługiwać nowe style głównego okna przeglądarki.
  <tt>global/globalBindings.xml</tt> Zaktualizowany, by obsługiwać zmiany w pasku kart, w tym przyciski zamykające na każdej karcie.
  <tt>global/icons/alltabs.png</tt> Nie jest używany; pozostałość po starszych szkicach motywu.
  <tt>global/inactivetab-left.png</tt> Plik usunięty.
  <tt>global/inactivetab-right.png</tt> Plik usunięty.
  <tt>global/menu.css</tt> Zaktualizowany, by zawierać nowe style.
  <tt>global/notification.css</tt> Nowy plik; definiuje style stosowane przez pasek powiadomienia pojawiający się na górze okna przeglądarki, aby przekazać użytkownikowi informacje typu "wyskakujące okienko zostało zamknięte".
  <tt>global/scrollbox/autorepeat-arrow-dn-dis.gif</tt> Nowy plik; ikona wyświetlona dla wyłączonej strzałki w dół autopowtarzania w pudełku przewijania.
  <tt>global/scrollbox/autorepeat-arrow-dn.gif</tt> Nowy plik; ikona wyświetlona dla strzałki w dół autopowtarzania w pudełku przewijania.
  <tt>global/scrollbox/autorepeat-arrow-up-dis.gif</tt> New file; ikona wyświetlona dla wyłączonej strzałki w górę autopowtarzania w pudełku przewijania.
  <tt>global/scrollbox/autorepeat-arrow-up.gif</tt> Nowy plik; ikona wyświetlona dla strzałki w górę autopowtarzania w pudełku przewijania.
  <tt>global/scrollbox.css</tt> Musi zostać zaktualizowany, by zawierać nowe style.
  <tt>global/tab-arrow-end-bkgnd.png</tt> Nowy plik; tło dla strzałki przewijania paska kart po prawej stronie paska kart.
  <tt>global/tab-arrow-end.png</tt> Nowy plik; strzałka rysowana w pasku kart przewijania na końcu po prawej stronie paska kart.
  <tt>global/tab-arrow-start-bkgnd.png</tt> Nowy plik; tło dla strzałki przewijania paska kart po lewej stronie paska kart.
  <tt>global/tab-arrow-start.png</tt> Nowy plik; strzałka rysowana w pasku kart przewijania na końcu po lewej stronie w pasku kart.
  <tt>global/tab-left.png</tt> Nowy plik; lewy brzeg karty.
  <tt>global/tab-middle.png</tt> Nowy plik; środek karty.
  <tt>global/tab-right.png</tt> Nowy plik; prawy brzeg karty.
  <tt>global/tabbrowser-tabs-bkgnd.png</tt> Nowy plik; tło dla paska kart, wyświetlone za wszystkimi kartami.
  <tt>global/toolbar.css</tt> Musi zostać zaktualizowany, aby zawierać nowe style.
  <tt>mozapps/extensions/about.css</tt> Zaktualizowany poprzez uproszczenie zbioru nazw stylów, gdyż niektóre style są identyczne.
  <tt>mozapps/extensions/extensions.css</tt> CSS dla okna menedżera dodatków. Zaktualizowany, aby obsługiwać nowe możliwości menadżera dodatków Firefoksa 2.
  <tt>mozapps/extensions/itemDisabledFader.png</tt> Nowy plik; półprzezroczysty PNG zastosowany jako nakładka na górne pozycje, które są wyłączone w menedżerze dodatków.
  <tt>mozapps/extensions/itemEnabledFader.png</tt> Nowy plik; półprzezroczysty PNG zastosowany jako nakładka na górne pozycje, które są włączone w menedżerze dodatków.
  <tt>mozapps/extensions/notifyBadges.png</tt> Nowy plik; zawiera ikony użyte do oznaczenia ikon dodatków w oknie menedżera rozszerzeń w celu wskazania ich statusu. Tak wyglądają w domyślnym motywie:

  grafika:notifyBadges.png

  • Pierwsza ikona (tutaj zielona) sygnalizuje, że jest dostępna aktualizacja dodatku.
  • Druga ikona (tutaj żółta) prawdopodobnie używana dla zablokowanych elementów; staramy się to potwierdzić.
  • Trzecia ikona (tutaj czerwona) sygnalizuje, że dodatek jest wyłączony, wcześniej przez użytkownika ponieważ jest on nie kompatybilny z aplikacją.
  • Czwarta ikona (tutaj niebieska) (nie bardzo wiadomo, co oznacza ta jedna ikona)
  <tt>mozapps/extensions/question.png</tt> Nowy plik; zastosowany w Menedżerze dodatków, podczas sprawdzania aktualizacji. Jeśli nie zostaną znalezione żadne aktualizacje, ikona zostanie wyświetlona z lewej strony paska wiadomości, która pojawia się w poprzek górnej części okna.
  <tt>mozapps/extensions/update.css</tt> Ten plik, który określa skórkę menedżera aktualizacji, posiada mniej stylów w związku z przeprojektowaniem menedżera aktualizacji.
  <tt>mozapps/extensions/viewButtons.png</tt> Nowy plik; zawiera ikony dla każdego z widoków dostępnych w menedżerze dodatków. W domyślnym motywie wygląda on podobnie do poniższego:

  grafika:viewButtons.png
  Górny rząd przedstawia przymglone wersje ikon umieszczonych poniżej. Pierwsza reprezentuje rozszerzenia, druga motywy, trzecia wersję językową, czwarta wtyczki, piąta aktualizacje, a szósta instalację.

  <tt>mozapps/pref</tt> Katalog nie istnieje w Firefoksie 2 i należy go usunąć.

  Zmiany w <tt>browser</tt>

  <tt>bookmarks/addBookmark.css</tt>

  Plik <tt>addBookmarks.css</tt> powinien posiadać dodane na początku następujące linie kodu:

  @namespace url("http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul");
  @namespace html url("http://www.w3.org/1999/xhtml");
  

  Dodane musi zostać również trochę kodu CSS związanego z mikropodsumowaniami, aby dostarczyć formatowanie do zbieracza mikropodsumowań. Style te są używane, aby zbieracz przypominał bardziej zwykłe pole tekstowe zamiast edytowalnego menu, gdy nie ma dostępnych mikropodsumowań.

  • menulist#name[droppable="false"]
  • menulist#name[droppable="false"] > .menulist-editable-box
  • menulist#name[droppable="false"] > .menulist-editable-box > html|*.textbox-input
  • menulist#name[droppable="false"] > .menulist-dropmarker
  • menulist#name[droppable="false"] > menupopup

  Ten plik nadaje styl plikowi <tt>addBookmark2.xul</tt>.

  <tt>bookmarks/bookmarksProperties.css</tt>

  To jest nowy plik w Firefoksie 2 i powinien zawierać ten sam kod, jaki dodaliśmy do <tt>addBookmark.css</tt>. Ten plik nadaje style w pliku <tt>bookmarksProperties.xul</tt>.

  Uwaga: Ten arkusz CSS może zostać przeniesiony do osobnego pliku, który będzie się odnosił do obu plików w przyszłości.

  <tt>browser.css</tt>

  Następujące style stosowane w motywach Firefoksa 1.5, nie będą dłużej stosowane w Firefoksie 2 i powinny zostać usunięte z Twojego motywu:

  • #bookmarks-button:active
  • #copy-button:active
  • #cut-button:active
  • #downloads-button:active
  • #forward-button[buttondown="true"]
  • #history-button:active
  • #home-button:active
  • #mail-button
  • #mail-button:active
  • #mail-button[disabled="true"]
  • #mail-button[open="true"]
  • #new-tab-button:active
  • #new-tab-button[checked="true"]
  • #new-window-button:active
  • #new-window-button[checked="true"]
  • #paste-button:active
  • #print-button:active
  • #reload-button:active
  • #stop-button:active
  • .messageButton
  • .messageImage
  • .messageText
  • browsermessage
  • toolbar[iconsize="small"] #bookmarks-button:active
  • toolbar[iconsize="small"] #copy-button:active
  • toolbar[iconsize="small"] #cut-button:active
  • toolbar[iconsize="small"] #downloads-button:active
  • toolbar[iconsize="small"] #history-button:active
  • toolbar[iconsize="small"] #home-button:active
  • toolbar[iconsize="small"] #mail-button
  • toolbar[iconsize="small"] #mail-button:active
  • toolbar[iconsize="small"] #mail-button[disabled="true"]
  • toolbar[iconsize="small"] #mail-button[open="true"]
  • toolbar[iconsize="small"] #new-tab-button:active
  • toolbar[iconsize="small"] #new-window-button:active
  • toolbar[iconsize="small"] #paste-button:active
  • toolbar[iconsize="small"] #print-button:active
  • toolbar[iconsize="small"] #reload-button:active
  • toolbar[iconsize="small"] #stop-button:active
  • toolbar[mode="icons"] .toolbarbutton-text
  • toolbar[mode="text"] .toolbarbutton-1 > .toolbarbutton-text
  • toolbar[mode="text"] .toolbarbutton-1 > stack > toolbarbutton > .toolbarbutton-text
  • toolbar[mode="text"] .toolbarbutton-icon

  Następujące style trzeba dodać do Twojego motywu, aby był on kompatybilny z Firefoksem 2:

  • #back-button .toolbarbutton-menubutton-dropmarker
  • #back-button:hover
  • #back-button:hover .toolbarbutton-menubutton-dropmarker
  • #back-button:hover:active
  • #back-button:hover:active .toolbarbutton-menubutton-dropmarker
  • #back-button[buttondown="true"] > .toolbarbutton-menubutton-dropmarker
  • #back-button[buttonover="true"]
  • #back-button[buttonover="true"] > .toolbarbutton-menubutton-dropmarker
  • #back-button[disabled="true"] .toolbarbutton-menubutton-dropmarker
  • #back-button[open="true"]
  • #bookmarks-button:hover
  • #bookmarks-button:hover:active
  • #bookmarks-button[checked="true"]
  • #copy-button:hover
  • #copy-button:hover:active
  • #cut-button:hover
  • #cut-button:hover:active
  • #downloads-button:hover
  • #downloads-button:hover:active
  • #feed-button[chromedir="rtl"][feeds]:active
  • #feed-button[chromedir="rtl"][feeds]:hover
  • #feed-button[feeds]:active
  • #feed-button[feeds]:hover
  • #forward-button .toolbarbutton-menubutton-dropmarker
  • #forward-button:hover
  • #forward-button:hover .toolbarbutton-menubutton-dropmarker
  • #forward-button:hover:active
  • #forward-button:hover:active .toolbarbutton-menubutton-dropmarker
  • #forward-button[buttondown="true"] > .toolbarbutton-menubutton-dropmarker
  • #forward-button[buttonover="true"]
  • #forward-button[buttonover="true"] > .toolbarbutton-menubutton-dropmarker
  • #forward-button[disabled="true"] .toolbarbutton-menubutton-dropmarker
  • #go-button:hover
  • #go-button[chromedir="rtl"]
  • #history-button:hover:active
  • #history-button:hover:active
  • #history-button[checked="true"]
  • #home-button:hover
  • #home-button:hover:active
  • #new-tab-button:hover
  • #new-tab-button:hover:active
  • #new-window-button:hover
  • #new-window-button:hover:active
  • #paste-button:hover
  • #paste-button:hover:active
  • #print-button:hover
  • #print-button:hover:active
  • #reload-button:hover
  • #reload-button:hover:active
  • #searchbar[empty="true"] .searchbar-textbox
  • #stop-button:hover
  • #stop-button:hover:active
  • #urlbar-icons-spacer
  • #urlbar-spacer
  • #urlbar[level="high"] #lock-icon:active
  • #urlbar[level="high"] #lock-icon:hover
  • #urlbar[level="low"] #lock-icon:active
  • #urlbar[level="low"] #lock-icon:hover
  • .autocomplete-treebody::-moz-tree-cell(suggesthint)
  • .autocomplete-treebody::-moz-tree-cell-text(suggestfirst, treecolAutoCompleteComment)
  • .autocomplete-treebody::-moz-tree-cell-text(suggesthint, treecolAutoCompleteComment)
  • .bookmark-item[livemark]
  • .openintabs-menuitem
  • .toolbarbutton-icon
  • .toolbarbutton-menubutton-dropmarker
  • toolbar[iconsize="small"] #back-button .toolbarbutton-menubutton-dropmarker
  • toolbar[iconsize="small"] #back-button:hover
  • toolbar[iconsize="small"] #back-button:hover .toolbarbutton-menubutton-dropmarker
  • toolbar[iconsize="small"] #back-button:hover:active
  • toolbar[iconsize="small"] #back-button:hover:active .toolbarbutton-menubutton-dropmarker
  • toolbar[iconsize="small"] #back-button[buttondown="true"] > .toolbarbutton-menubutton-dropmarker
  • toolbar[iconsize="small"] #back-button[buttonover="true"] > .toolbarbutton-menubutton-dropmarker
  • toolbar[iconsize="small"] #back-button[disabled="true"] .toolbarbutton-menubutton-dropmarker
  • toolbar[iconsize="small"] #bookmarks-button:hover
  • toolbar[iconsize="small"] #bookmarks-button:hover:active
  • toolbar[iconsize="small"] #copy-button:hover
  • toolbar[iconsize="small"] #copy-button:hover:active
  • toolbar[iconsize="small"] #cut-button:hover
  • toolbar[iconsize="small"] #cut-button:hover:active
  • toolbar[iconsize="small"] #downloads-button:hover
  • toolbar[iconsize="small"] #downloads-button:hover:active
  • toolbar[iconsize="small"] #forward-button .toolbarbutton-menubutton-dropmarker
  • toolbar[iconsize="small"] #forward-button:hover
  • toolbar[iconsize="small"] #forward-button:hover .toolbarbutton-menubutton-dropmarker
  • toolbar[iconsize="small"] #forward-button:hover:active
  • toolbar[iconsize="small"] #forward-button:hover:active .toolbarbutton-menubutton-dropmarker
  • toolbar[iconsize="small"] #forward-button[buttondown="true"] > .toolbarbutton-menubutton-dropmarker
  • toolbar[iconsize="small"] #forward-button[buttonover="true"] > .toolbarbutton-menubutton-dropmarker
  • toolbar[iconsize="small"] #forward-button[disabled="true"] .toolbarbutton-menubutton-dropmarker
  • toolbar[iconsize="small"] #history-button:hover
  • toolbar[iconsize="small"] #history-button:hover:active
  • toolbar[iconsize="small"] #home-button:hover
  • toolbar[iconsize="small"] #home-button:hover:active
  • toolbar[iconsize="small"] #home-button[disabled="true"]
  • toolbar[iconsize="small"] #new-tab-button:hover
  • toolbar[iconsize="small"] #new-tab-button:hover:active
  • toolbar[iconsize="small"] #new-window-button:hover
  • toolbar[iconsize="small"] #new-window-button:hover:active
  • toolbar[iconsize="small"] #paste-button:hover
  • toolbar[iconsize="small"] #paste-button:hover:active
  • toolbar[iconsize="small"] #print-button:hover
  • toolbar[iconsize="small"] #print-button:hover:active
  • toolbar[iconsize="small"] #reload-button:hover
  • toolbar[iconsize="small"] #reload-button:hover:active
  • toolbar[iconsize="small"] #stop-button:hover
  • toolbar[iconsize="small"] #stop-button:hover:active
  • toolbarbutton.bookmark-item-microsummarized

  Możesz potrzebować wprowadzić zmiany także w innych stylach.

  <tt>searchbar.css</tt>

  Następujące style nie będą dłużej stosowane w Firefoksie 2 i powinny zostać usunięte z Twojego motywu:

  • .searchbar-dropmarker

  Następujące style należy dodać do Twojego motywu, aby był on kompatybilny z Firefoksem 2:

  • #search-container[chromedir="rtl"] .search-go-button
  • #search-container[chromedir="rtl"] .searchbar-engine-button
  • .search-go-button
  • .search-go-button:hover
  • .search-go-button:hover:active
  • .search-go-button[disabled="true"]
  • .searchbar-engine-button
  • .searchbar-engine-button:hover
  • .searchbar-engine-button[addengines="true"]
  • .searchbar-engine-button[open="true"]
  • .searchbar-engine-menuitem[selected="true"] > .menu-iconic-text
  • .searchbar-left

  Możesz oczywiście wprowadzić też zmiany w innych stylach.

  <tt>preferences/preferences.css</tt>

  Następujące style nie będą dłużej stosowane w Firefoksie 2 i powinny zostać usunięte:

  • #browserStartupHomepage
  • #browserStartupHomepage
  • #paneDownloads description
  • #paneGeneral description
  • radio[pane=paneDownloads]
  • radio[pane=paneDownloads]:active

  Następujące style należy dodać do Twojego motywu, aby był on kompatybilny z Firefoksem 2:

  • #paneContent description
  • #paneMain description
  • #paneSecurity description
  • radio[pane=paneAdvanced]:hover
  • radio[pane=paneAdvanced][selected="true"]
  • radio[pane=paneContent]:hover
  • radio[pane=paneContent][selected="true"]
  • radio[pane=paneFeeds]
  • radio[pane=paneFeeds]:active
  • radio[pane=paneFeeds]:hover
  • radio[pane=paneFeeds][selected="true"]
  • radio[pane=paneGeneral]:hover
  • radio[pane=paneGeneral][selected="true"]
  • radio[pane=paneMain]
  • radio[pane=paneMain]:active
  • radio[pane=paneMain]:hover
  • radio[pane=paneMain][selected="true"]
  • radio[pane=panePrivacy]:hover
  • radio[pane=panePrivacy][selected="true"]
  • radio[pane=paneSecurity]
  • radio[pane=paneSecurity]:active
  • radio[pane=paneSecurity]:hover
  • radio[pane=paneSecurity][selected="true"]
  • radio[pane=paneTabs]:hover
  • radio[pane=paneTabs][selected="true"]

  Możesz oczywiście wprowadzić też zmiany w innych stylach.

  <tt>feeds/addFeedReader.css</tt>

  To jest nowy plik w Firefoksie 2. Określa on wygląd okna stosowanego do dodania nowej przeglądarki RSS, jest ono definiowane w pliku <tt>browser/feeds/addFeedReader.xul</tt>.

  • #imageBox
   • Pudełko, które wyświetli ikonę kanału.
  • #content
   • Informacja o stylu obszaru zawartości okna.
  • #siteLabel
   • Informacja o stylu etykiety strony.

  <tt>feeds/subscribe.css</tt>

  Ten plik jest nowy w Firefoksie 2. Określa on wygląd okna służącego do subskrypcji wątka RSS, które znajduje się w <tt>browser/feeds/subscribe.xhtml</tt>.

  • #application
  • #feedBody
  • #feedChangeSubscribeOptions
  • #feedError
  • #feedHeader
  • #feedHeader[firstrun="true"]
  • #feedHeader[firstrun="true"] #feedIntroText
  • #feedHeader[firstrun="true"] #feedSubscribeLine
  • #feedIntroText
  • #feedSubscribeDoneChangingOptions
  • #feedSubscribeHandleText
  • #feedSubscribeHandler
  • #feedSubscribeLine
  • #feedSubscribeOptions
  • #feedSubscribeOptionsGroup
  • #feedSubscribeOptionsGroupTitle
  • #feedTitleContainer
  • #feedTitleImage
  • #feedTitleLink
  • #readerContainer
  • #readerGroup
  • #readers
  • #readers > listitem
  • .feedEntryContent
  • .feedSubscribeButton
  • .feedSubscribeButton .button-icon
  • .feedSubscribeLink
  • .feedSubscribeLinkBox
  • .field
  • .link
  • .link:hover:active
  • .plain
  • .plain > .button-box
  • .plain:focus > .button-box
  • .styleLessBorderLess

  Domyślny motyw zawiera także style dla a[href] img, body, h1, h2 i html.

  <tt>safebrowser/browser-protection.css</tt>

  Ten plik, nowy w Firefoksie 2, opisuje wygląd mechanizmów ochrony przeglądania (safebrowsing). Poniższe style muszą zostać zaimplementowane, aby obsługiwać okno pojawiające się, gdy użytkownik przegląda stronę podejrzewaną o phishing:

  • #safebrowsing-dim-area-canvas
  • #safebrowsing-page-canvas
  • #safebrowsing-palm-close
  • #safebrowsing-palm-close-container
  • #safebrowsing-palm-google-logo
  • #safebrowsing-palm-message
  • #safebrowsing-palm-message-actionbox
  • #safebrowsing-palm-message-content
  • #safebrowsing-palm-message-tail
  • #safebrowsing-palm-message-tail-container
  • #safebrowsing-palm-message-titlebox
  • .safebrowsing-palm-bigtext
  • .safebrowsing-palm-fixed-width
  • .safebrowsing-palm-paragraph
  • .safebrowsing-palm-smalltext

  Następujące style są używane do wyświetlenia na pasku adresu URL wskaźnika czy strona jest bezpieczna, czy nie:

  • #safebrowsing-urlbar-icon
  • #safebrowsing-urlbar-icon[level="safe"]
  • #safebrowsing-urlbar-icon[level="warn"]

  <tt>engineManager.css</tt>

  Następujące style muszą zostać zaimplementowane. Ten plik jest nowy w Firefoksie 2.

  • #engineList treechildren::-moz-tree-image(engineName)

  Zmiany w <tt>global</tt>

  <tt>about.css</tt>

  To jest nowy plik w Firefoksie 2. Definiuje on wygląd okna "O programie Firefox" i musi on zawierać co najmniej poniższe style:

  • #aboutLogoContainer
  • #aboutPageContainer
  • #version

  Domyślny styl zawiera również następujące style: body, html, img, ul i ul > li.

  <tt>browser.css</tt>

  Następujące style z Firefoksa 1.5, nie będą dłużej stosowane w Firefoksie 2 i powinny zostać usunięte:

  • tab:focus
  • tab[beforeselected="true"] > .tab-image-right
  • tab[selected="true"] > .tab-image-left
  • tab[selected="true"] > .tab-image-middle
  • tab[selected="true"] > .tab-image-right

  Następujące style są nowe w Firefoksie 2:

  • .alltabs-item > .menu-iconic-left > .menu-iconic-icon
  • .alltabs-item[busy] > .menu-iconic-left > .menu-iconic-icon
  • .alltabs-item[selected="true"]
  • .tab-close-button
  • .tab-close-button > .toolbarbutton-icon
  • .tab-close-button-placeholder
  • .tab-close-button:hover
  • .tab-close-button:hover:active
  • .tabbrowser-arrowscrollbox > .scrollbutton-down
  • .tabbrowser-arrowscrollbox > .scrollbutton-down:hover
  • .tabbrowser-arrowscrollbox > .scrollbutton-up
  • .tabbrowser-arrowscrollbox > .scrollbutton-up:hover
  • .tabbrowser-tab > .tab-close-button
  • .tabbrowser-tab:not([selected="true"]) > .tab-close-button
  • .tabbrowser-tab:not([selected="true"]):hover > .tab-close-button
  • .tabbrowser-tab[selected="true"] > .tab-close-button
  • .tabbrowser-tab[selected="true"] > .tab-close-button:hover
  • .tabbrowser-tab[selected="true"] > .tab-close-button:hover:active
  • .tabbrowser-tabs[overflow="true"] .tabs-alltabs-box
  • .tabs-alltabs-box
  • .tabs-alltabs-box:hover
  • .tabs-alltabs-box[flash="true"]
  • tab > .tab-image-left
  • tab > .tab-image-middle
  • tab > .tab-image-middle > .tab-text
  • tab > .tab-image-right
  • tab:focus > .tab-image-middle > .tab-text
  • tab:hover:not([selected="true"]) > .tab-image-left
  • tab:hover:not([selected="true"]) > .tab-image-middle
  • tab:hover:not([selected="true"]) > .tab-image-right
  • tab:not([selected="true"]) > .tab-image-left
  • tab:not([selected="true"]) > .tab-image-middle
  • tab[selected="true"] .tab-image-middle > .tab-text

  Możesz oczywiście wprowadzić też zmiany w innych stylach.

  <tt>menu.css</tt>

  Następujące style nie będą dłużej stosowane w Firefoksie 2 i zostały usunięte.

  • menulist > menupopup > menuitem[_moz-menuactive="true"]

  Motyw Firefoksa 2 dodaje następujące nowe style:

  • .menu-iconic-icon
  • menubar > menu
  • menubar > menu[_moz-menuactive="true"][open="true"]
  • menuitem[type="checkbox"] > .menu-iconic-left
  • menuitem[type="radio"] > .menu-iconic-left

  Możesz oczywiście wprowadzić też zmiany w innych stylach.

  <tt>notification.css</tt>

  To jest nowy plik w Firefoksie 2. Jest on stosowany w pasku powiadomień na górze przeglądarki, który wyświetla wiadomości typu "wyskakujące okienko zostało zablokowane", "potrzebna jest wtyczka" itd. Istnieją trzy poziomy ważności wiadomości - info (informacja), warning (ostrzeżenie) i critical (krytyczny). Powinieneś zdefiniować następujące style:

  • .messageButton
  • .messageCloseButton
  • .messageImage
  • .messageText
  • .notification-inner
  • notification
  • notification[type="info"]
  • notification[type="warning"]
  • notification[type="critical"]

  <tt>scrollbox.css</tt>

  Następujące nowe style zostały dodane do tego pliku w motywie Firefoksa 2:

  • .autorepeatbutton-down[disabled="true"]
  • .autorepeatbutton-down[orient="horizontal"]
  • .autorepeatbutton-down[orient="horizontal"][disabled="true"]
  • .autorepeatbutton-up[disabled="true"]
  • .autorepeatbutton-up[orient="horizontal"]
  • .autorepeatbutton-up[orient="horizontal"][disabled="true"]
  • .scrollbutton-down
  • .scrollbutton-down > .toolbarbutton-text
  • .scrollbutton-down[disabled="true"]
  • .scrollbutton-down[orient="horizontal"]
  • .scrollbutton-down[orient="horizontal"][disabled="true"]
  • .scrollbutton-up
  • .scrollbutton-up > .toolbarbutton-text
  • .scrollbutton-up[disabled="true"]
  • .scrollbutton-up[orient="horizontal"]
  • .scrollbutton-up[orient="horizontal"][disabled="true"]
  • toolbar[mode="icons"] .toolbarbutton-text
  • toolbar[mode="text"] .toolbarbutton-1 > .toolbarbutton-text
  • toolbar[mode="text"] .toolbarbutton-1 > stack > toolbarbutton > .toolbarbutton-text
  • toolbar[mode="text"] .toolbarbutton-icon

  Możesz oczywiście wprowadzić też zmiany w innych stylach.

  Zmiany w <tt>mozapps</tt>

  <tt>extensions/about.css</tt>

  Następujące style z Firefoksa 1.5, nie będą dłużej stosowane w Firefoksie 2 i powinny zostać usunięte:

  • #contributorsBox
  • #creatorBox
  • #extensionContributors
  • #extensionContributors
  • #extensionCreatorLabel

  Następujące style zostały dodane:

  • .indent
  • .sectionTitle

  Możesz oczywiście wprowadzić też zmiany w innych stylach.

  <tt>extensions/update.css</tt>

  Następujące style nie będą dłużej stosowane w Firefoksie 2 i powinny zostać usunięte z Twojego motywu:

  • #foundList
  • #statusbar-updates
  • .updateCategoryBox
  • .updateCategoryContent
  • .updateCategoryIcon
  • .updateCategoryLabel[selected="true"]
  • .updateIcon
  • .updateIcon[severity="0"]
  • .updateIcon[severity="1"]
  • .updateIcon[severity="2"]
  • .updateIndicator > label
  • .updateIndicator[updateCount="0"]
  • .updateItemChecked
  • .updateItemChecked .checkbox-label-box
  • .updateItemFromLabel
  • .updateItemIcon
  • .updateItemIcon
  • .updateItemName
  • .updateItemNameRow
  • .updateItemURL
  • .warning
  • radio[type="update-type"]
  • radiogroup[type="update-types"]
  • toolbarbutton[type="updates"]
  • toolbarbutton[type="updates"] > .toolbarbutton-icon
  • toolbarbutton[type="updates"][severity="0"] > .toolbarbutton-icon
  • toolbarbutton[type="updates"][severity="1"] > .toolbarbutton-icon
  • toolbarbutton[type="updates"][severity="2"] > .toolbarbutton-icon
  • toolbarbutton[type="updates"][updateCount="0"]
  • updateitem

  Następujące style zostały także dodane:

  • .alertBox
  • .throbber

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, VooEak, Bedi, Diablownik, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: Mgjbot,