Zdarzenia przeciągania i upuszczania

W programie Firefox 3 dodano dwa nowe zdarzenia umożliwiające wykrycie rozpoczęcia i zakończenia operacji przeciągania. Zdarzenia te stanowią nowość w obecnej wersji roboczej specyfikacji języka HTML w wersji 5.

drag
Wysyłany przy rozpoczęciu operacji przeciągania.
dragend
Wysyłany przy zakończeniu operacji przeciągania.

Aby uzyskać więcej informacji o technice przeciągania i upuszczania, zapoznaj się z artykułem Przeciąganie i upuszczanie.

Poniżej umieszczono odnośniki do stron z przykładami zastosowania omawianych zdarzeń:

Zobacz także