XUL Explorer

To tłumaczenie jest niepełne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego

XUL Explorer jest aplikacją opartą na XULRunner, która dostarcza możliwości prostego eksperymentowania z językiem XUL. It’s a simple editor that can preview XUL inline or in a separate popup window. Posiada listę fragmentów kodu (małe fragmenty języka XUL lub JavaScript), które mogą być szybko wczytane do edytora. XUL może być wczytywany z i zapisywany do plików. Walidator XUL i Konsola błędów are both available to help debug problems. Menu Pomoc posiada dostęp do informacji na MDC. There is even simple "keyword" help lookup for XUL elements.

Mapa drogowa

Cechy:

 • The preview pane can be toggled with the editor. Previewing in a popup window is still available.
 • Option to automatically update the preview as the editor changes.
 • Indicator in the statusbar shows errors. Double-click to display Error Console.
 • Option to specify the snippet used to load the editor on startup.
 • Option to include a user snippet file. The snippets are merged with the built-in snippets at startup.
 • Double-click or drag-and-drop to insert a snippet
 • File > New allows user to pick any "Template" snippet, as well as blank.
 • Simple XUL Checker can be used to ‘validate’ the XUL snippet. It checks for legal element and attribute names, including allowed attributes for a given element.
 • Support attribute value checking where appropriate (boolean and enumerated values) - XUL Checker
 • Support “best practice” checks such as: using of commands and keys, strings in DTDs and so on - XUL Checker
 • Multi-tabbed editor support
 • Support wizards to generate common projects - extensions
 • Support extension testing using Firefox extension Test mode
 • Obsługa Venkman
 • Obsługa Inspektora DOM

W przyszłości:

 • Support more "best practice" checks such as: more A11y checks, strings in DTDs and so on - XUL Checker
 • Pozwolenie użytkownikom na dodawanie fragmentów kodu w locie
 • Dodawanie pasków bocznych dla uzyskania większej funkcjonalności - pasek boczny własności i projektów
 • Obsługa kreatorów do generowania powszechnych projektów - plików XUL, JS XPCOM, rozszerzeń i aplikacji XULRunner
 • Obsługa testowych rozszerzeń - być może by using Firefox extension Test mode

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, przejdź do przyszłych planów.

Instalacje

Ostatnia wersja:

*Instalacja (Windows): xulexplorer-0.7-win32.exe 5.3MB
*Instalacja (Mac): xulexplorer-0.7-mac.dmg 18MB
*Instalacja (Linux): xulexplorer-0.7-linux.tar.gz 9MB

Contributing

Blog

XUL Explorer 0.4
XUL Explorer 0.3
XUL Explorer 0.2
Exploring XUL