deck.selectedPanel

selectedPanel
Typ: element
Przechowuje referencję do aktualnie zaznaczonego panelu wewnątrz elementu <deck>. Przypisanie wartości do tej własności zmienia zaznaczony panel.


Autorzy i etykiety dokumentu

Etykiety:
Autorzy tej strony: Ptak82, lmorchard, Marcoos, Mgjbot
Ostatnia aktualizacja: lmorchard,