appLocale

appLocale
Typ: nsILocale
Zwraca obiekt XPCOM, który przechowuje informacje o lokalnych użytkownikach. To jest obiekt, który implementuje nsILocale.

Gecko 1.9.1 note
This property was removed in Gecko 1.9.1.

Autorzy i etykiety dokumentu

Etykiety:
Autorzy tej strony: Ptak82, Bedi, ethertank, lmorchard, Mgjbot
Ostatnia aktualizacja: ethertank,