windowtype

windowtype
Typ: string
Ustawia wartość atrybutu na łańcuch znaków, który będzie identyfikował typ okna. Może być wykorzystany, na przykład, do odróżnienia okna przeglądarki i okna edytora. Część funkcji obsługi okien w Mozilli stosuje ten atrybut do grupowania razem okien tego samego typu.Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: Ptak82, VooEak, Mgjbot
Ostatnia aktualizacja: Mgjbot,