MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

preceding-sibling

« Strona tematu XPath:Osie

preceding-sibling wskazuje wszystkie wierzchołki posiadające tego samego rodzica co wierzchołek kontekstu i pojawiające się przed wierzchołkiem kontekstu w dokumencie źródłowym.

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: Diablownik, Mgjbot, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: Diablownik,