mozilla

preceding

« Strona tematu XPath:Osie

preceding wskazuje wszystkie wierzchołki poprzedzające wierzchołek kontekstu w dokumencie, za wyjątkiem wierzchołków ancestor, attribute i namespace.

Autorzy i etykiety dokumentu

Contributors to this page: Diablownik, Ptak82, Mgjbot
Ostatnia aktualizacja: Diablownik,