MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

descendant-or-self

« Strona tematu XPath:Osie

descendant-or-self wskazuje wierzchołek kontekstu i wszystkich jego potomków. Wierzchołki atrybutu i przestrzeni nazw nie są włączone - rodzic (parent) wierzchołka attribute jest wierzchołkiem elementu, ale wierzchołki attribute nie są dziećmi ich rodziców.

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: Diablownik, Mgjbot, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: Diablownik,