child

« Strona tematu XPath:Osie

child wskazuje dzieci wierzchołka kontekstu. Jeśli wyrażenie XPath nie określa osi, to oś child jest rozumiana domyślnie. Ponieważ tylko wierzchołek główny lub wierzchołki elementu posiadają dzieci, każde inne użycie nie zaznaczy niczego.

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: Diablownik, Mgjbot, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: Diablownik,