attribute

« Strona tematu XPath:Osie

attribute wskazuje atrybutu wierzchołka kontekstu. Tylko elementy posiadają atrybuty. Oś ta może być skrócona do znaku at (@).

Autorzy i etykiety dokumentu

 Ostatnia aktualizacja: Diablownik,