MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

ancestor-or-self

« Strona tematu XPath:Osie

ancestor-or-self wskazuje wierzchołek kontekstu i wszystkich jego przodków, włączając wierzchołek główny.

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: Diablownik, Mgjbot, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: Diablownik,