mozilla
Wyniki wyszukiwania

  system-property


  Funkcja system-property zwraca obiekt reprezentujący daną własność systemową.

  Składnia

  system-property( name )
  

  Argumenty

  name (opcjonalny)
  Nazwa własności systemowej. Argument musi być łańcuchem znaków będącym poprawną wartością QName. QName jest rozwijany do nazwy za pomocą deklaracji przestrzeni nazw w zasięgu wyrażenia. Funkcja własności systemowej zwraca obiekt reprezentujący wartość własności systemowej identyfikowanej za pomocą nazwy. Jeśli podana własność systemowa nie istnieje, powinien zostać zwrócony pusty łańcuch znaków.

  Zwraca

  Obiekt reprezentujący daną własność systemową.

  Uwagi

  • xsl:version, liczba podająca wersję XSLT zaimplementowaną przez procesor; dla procesorów XSLT implementujących wersję XSLT określoną przez ten dokument zwracana jest wartość 1.0
  • xsl:vendor, łańcuch znaków identyfikujący dystrybutora procesora XSLT
  • xsl:vendor-url, łańcuch znaków zawierający adres URL identyfikujący dystrybutora procesora XSLT; zazwyczaj jest to strona główna (domowa) dystrybutora.

  Definicja

  XSLT 1.0 12.4

  Gecko

  Obsługuje.

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Diablownik, Ptak82, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: Diablownik,