MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

substring-after


Funkcja substring-after zwraca łańcuch znaków będący resztą podanego łańcucha znaków po danym podciągu.

Składnia

substring-after( stóg siana , igła )

Argumenty

stóg siana
Oceniany łańcuch znaków. Zostanie zwrócona część tego łańcucha.
igła
Szukany podciąg. Zostanie zwrócone wszystko po pierwszym wystąpieniu igła w łańcuchu stóg siana.

Zwraca

Łańcuch znaków.

Przykłady

Przykład XPath Wyświetli
substring-after('aa-bb','-') bb
substring-after('aa-bb','a') a-bb
substring-after('aa-bb','b') b
substring-after('aa-bb','q') (pusty łańcuch znaków)

Definicja

XPath 1.0 4.2

Gecko

Obsługuje.

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: Mgjbot, Diablownik, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: Mgjbot,