mozilla
Wyniki wyszukiwania

  string-length


  Funkcja string-length zwraca liczbę równą liczbie znaków w danym łańcuchu znaków.

  Składnia

  string-length( [łańcuch] )
  

  Argumenty

  łańcuch (opcjonalny)
  Oceniany łańcuch znaków. Jeśli pominięty, użyty zostanie łańcuch znaków taki sam jak wierzchołek kontekstu skonwertowany do łańcucha znaków.

  Zwraca

  Liczbę całkowitą równą liczbie znaków w ciągu.

  Definicja

  XPath 1.0 4.2

  Gecko

  Obsługuje.

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, Diablownik, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: Mgjbot,