mozilla
Wyniki wyszukiwania

  string


  Funkcja string konwertuje dany argument do łańcucha znaków.

  Składnia

  string( [obiekt] )
  

  Argumenty

  obiekt (opcjonalny)
  Obiekt, który ma zostać przekonwertowany do łańcucha znaków. Jeśli pominięty, użyty zostanie wierzchołek kontekstu.

  Zwraca

  Łańcuch znaków

  Uwagi

  • Jeśli obiekt jest zbiorem wierzchołków, zwracana jest wartość łańcucha znaków pierwszego wierzchołka w zbiorze.
  • Liczby są konwertowane następująco:
   • NaN jest konwertowane do ciągu NaN.
   • Dodatnie zero jest konwertowane do łańcucha 0.
   • Ujemne zero jest konwertowane do łańcucha 0.
   • Dodatnia nieskończoność jest konwertowana do łańcucha Infinity.
   • Ujemna nieskończoność jest konwertowana do łańcucha -Infinity.
   • Liczby dziesiętne między -1 i 1 są konwertowane do łańcucha znaków z pojedynczym zerem poprzedzającym kropkę dziesiętną.

  Definicja

  XPath 1.0 4.2

  Gecko

  Obsługuje.

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, Diablownik, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: Mgjbot,