MDN may have intermittent access issues April 18 13:00 - April 19 01:00 UTC. See whistlepig.mozilla.org for all notifications.

mozilla
Wyniki wyszukiwania

  number


  Funkcja number konwertuje obiekt do liczby i zwraca liczbę.

  Składnia

  number( [obiekt] )
  

  Argumenty

  obiekt (opcjonalny)
  Obiekt, który ma zostać przekonwertowany do liczby. Jeśli pominięty, użyty zostanie wierzchołek aktualnego kontekstu.

  Zwraca

  Liczbę będącą wynikiem konwersji obiektu.

  Uwagi

  • Łańcuchy znaków są konwertowane do liczby poprzez usunięcie poprzedzających białych znaków znajdujących się przed liczbą i zignorowanie białych znaków występujących po niej. Jeśli łańcuch znaków nie odpowiada temu wzorcowi, jest on konwertowany do wartości NaN.
  • Logiczna prawda jest konwertowana do 1. Fałsz jest konwertowany do 0.
  • Zbiór wierzchołków jest konwertowany najpierw do łańcucha znaków tak, jak przez funkcję string(), a następnie konwertowany w ten sam sposób, co argument będący łańcuchem znaków.
  • Typ obiektu inny niż cztery typy podstawowe jest konwertowany do liczby w sposób zależny od tego typu.

  Definicja

  XPath 1.0 4.4

  Gecko

  Obsługuje.

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, Diablownik, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: Diablownik,