MDN wants to talk to developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/8d22564490d8

not


Funkcja not ocenia wartość wyrażenia logicznego i zwraca wartość przeciwną.

Składnia

not( wyrażenie )

Argumenty

wyrażenie
Wyrażenie jest oceniane dokładnie tak, jak gdyby zostało ono przekazane jako argument funkcji boolean().

Zwraca

Prawda, jeśli wyrażenie jest fałszywe; fałsz, jeżeli wyrażenie zostało ocenione jako prawdziwe.

Uwagi

  • Funkcja ta powinna zachowywać się podobnie do funkcji boolean(), oprócz tego, że zwraca ona przeciwną wartość wyrażenia.

Definicja

XPath 1.0 4.3

Gecko

Obsługuje.

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: Mgjbot, Diablownik, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: Mgjbot,