mozilla
Wyniki wyszukiwania

  normalize-space


  Funkcja normalize-space usuwa poprzedzające i końcowe białe znaki z łańcucha znaków, zastępując je pojedynczą spacją i zwracając łańcuch wynikowy.

  Składnia

  normalize-space( [łańcuch_znaków] )
  

  Argumenty

  łańcuch_znaków (opcjonalny)
  Łańcuch znaków do znormalizowania. Jeśli zostanie pominięty, użyty zostanie wierzchołek kontekstu skonwertowany do łańcucha znaków.

  Zwraca

  Znormalizowany łańcuch znaków.

  Definicja

  XPath 1.0 4.2

  Gecko

  Obsługuje.

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, Diablownik, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: Mgjbot,