mozilla
Wyniki wyszukiwania

  name


  Funkcja name zwraca łańcuch znaków reprezentujący QName pierwszego wierzchołka w danym zbiorze wierzchołków.

  Składnia

  name( [zbiór_wierzchołków] )
  

  Argumenty

  zbiór_wierzchołków (opcjonalny)
  Zostanie zwrócony QName pierwszego wierzchołka w tym zbiorze. Jeśli argument ten zostanie pominięty, użyty zostanie aktualny wierzchołek kontekstu.

  Zwraca

  Łańcuch znaków reprezentujący QName wierzchołka.

  Uwagi

  • QName jest odpowiednią nazwą wierzchołka, włączając prefiks jego przestrzeni nazw i jego lokalną nazwę.

  Definicja

  XPath 1.0 4.1

  Gecko

  Obsługuje.

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, Diablownik, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: Mgjbot,