MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey


Funkcja last zwracająca liczbę równą rozmiarowi kontekstu z kontekstu oceny wyrażenia.

Składnia

last()

Zwraca

Liczbę całkowitą równą rozmiarowi kontekstu z kontekstu oceny wyrażenia.

Uwagi

  • Jest często używana wraz z funkcją position() do określenia, czy konkretny wierzchołek jest ostatni w zbiorze wierzchołków.

Definicja

XPath 1.0 4.1

Gecko

Obsługuje.

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: Mgjbot, Ptak82, Diablownik
 Ostatnia aktualizacja: Mgjbot,