mozilla
Wyniki wyszukiwania

  lang


  Funkcja lang określa, czy wierzchołek kontekstu jest zgodny z podanym językiem i zwraca wartość logiczną true lub false.

  Składnia

  lang( string )
  

  Argumenty

  string
  Kod języka lub lokalizacji (język oraz kraj) do sprawdzenia.

  Zwraca

  True, jeśli wierzchołek kontekstu odpowiada danemu językowi. W przeciwnym wypadku false.

  Uwagi

  • Język wierzchołka określany jest na podstawie jego atrybutu xml:lang. Jeśli aktualny wierzchołek go nie posiada, wartość jest określana przez najbliższego przodka posiadającego atrybut xml:lang. W przypadku niemożności określenia języka (żaden przodek nie posiada atrybutu xml:lang), funkcja zwróci wartość fałsz.
  • Jeśli dany łańcuch znaków nie określa kodu kraju, funkcja ta porówna wierzchołki tego języka z wszystkimi kodami krajów. Odwrotność nie jest prawdziwa.

  Bazując na poniższym fragmencie kodu XML:

  <p xml:lang="en">I went up a floor.</p>
  <p xml:lang="en-GB">I took the lift.</p>
  <p xml:lang="en-US">I rode the elevator.</p>

  Oraz tej części szablonu XSL:

  <xsl:value-of select="count(//p[lang('en')])" />
  <xsl:value-of select="count(//p[lang('en-GB')])" /> 
  <xsl:value-of select="count(//p[lang('en-US')])" />
  <xsl:value-of select="count(//p[lang('de')])" />
  

  Wynik może być następujący:

  3
  1
  1
  0
  

  Definicja

  XPath 1.0 4.3

  Gecko

  Obsługuje.

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, Bedi, Diablownik, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: Mgjbot,