MDN wants to talk to developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/8d22564490d8

key


Funkcja key zwraca zbiór wierzchołków posiadających podaną wartość danego klucza.

Składnia

key( nazwaklucza , wartość )

Argumenty

nazwaklucza
Łańcuch znaków zawierający nazwę elementu xsl:key do użycia.
wartość
Zwrócony zbiór wierzchołków będzie zawierał każdy wierzchołek, który posiada tę wartość dla danego klucza.

Zwraca

Zbiór wierzchołków.

Uwagi

  • Element xsl:key określa, który atrybut i z jakich elementów zostanie użyty do dopasowania klucza.

Ta funkcja jest specyficznym dla XSLT dodatkiem do XPath. Nie jest częścią głównej biblioteki funkcji XPath.

Definicja

XSLT 1.0 12.2

Gecko

Obsługuje.

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: Diablownik, Mgjbot, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: Diablownik,